Ydych chi’n chwilio am bodlediad am greadigrwydd, arloesedd a newid cymdeithasol? Wel dyma chi!

I ddathlu Gŵyl Sbarcio'r Syniad gyntaf Cymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn darlledu cyfres o bodlediadau sy'n tynnu sylw at agweddau ar greadigrwydd ac arloesedd sy'n cael effaith ar newid cymdeithasol a thrawsnewid yng Nghymru.

See this page in: English

Entrepreneuriaeth gymdeithasol sydd dan sylw yn y podlediad cyntaf, Dechreuwch rywbeth da (Saesneg yn unig). Mae entrepreneuriaeth yn aml yn canolbwyntio ar greu cyfoeth yn ogystal â chymryd risgiau ac arloesedd. Fodd bynnag, mae llawer o entrepreneuriaid yn cyfuno nodau cymdeithasol â rhedeg busnesau cynaliadwy sy’n tyfu o hyd. Wrth i ni groesawu degawd newydd, mae’r podlediad yn ystyried y ffordd y gallwn annog y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid i roi ‘elw er budd’ wrth wraidd eu model busnes.

Bydd yr ail bodlediad, Cynyddu gwerth cymdeithasol i’r eithaf (Saesneg yn unig), yn ystyried y newidiadau y gall gwariant cyhoeddus eu gwneud i’n cymunedau a’n cymdeithas, y cyfleoedd i fusnesau cymdeithasol ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a’r arferion arloesol sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Cynhelir Gŵyl Sbarcio’r Syniad gyntaf Cymru rhwng 27 Ionawr ac 14 Chwefror 2020. Gŵyl tair wythnos o hyd yw hi a fydd yn darparu digwyddiadau dysgu cydweithredol, gan ddangos y ffyrdd creadigol, aflonyddol ac arloesol y gallwn drawsnewid ein hunain, ein sefydliadau a’r gymdeithas ehangach.

Mae’r ddau bodlediad wedi cael eu cynhyrchu gan Newyddion Busnes Cymru.

Podlediad 1: Dechreuwch rywbeth da – pwysigrwydd entrepreneuriaeth gymdeithasol (Saesneg yn unig)

Yn cynnwys Dr Anthony Samuel, Uwch-ddarlithydd mewn Marchnata a Strategaeth, Ysgol Fusnes Caerdydd; Martin Downes, Swyddog Entrepreneuriaeth Gymdeithasol, Busnes Cymdeithasol Cymru yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru; Kelly Davies, Entrepreneur Cymdeithasol llwyddiannus; sylfaenydd Vi-Ability a chydsylfaenydd The Good Wash Company. Cynhelir gan Catherine Evans, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru.

Podlediad 2: Cynyddu gwerth cymdeithasol o ran caffael yn y sector cyhoeddus i’r eithaf (Saesneg yn unig)

Yn cynnwys Rhian Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol, Canolfan Cydweithredol Cymru; Michelle Reid, Prif Weithredwr, Cartrefi Cymoedd Merthyr; Louise Watkins, Trafnidiaeth Cymru; Beverley Downes, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu, Banc Datblygu Cymru. Cynhelir gan Catherine Evans, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau eich menter gymdeithasol eich hun?

Dysgwch sut y gall Busnes Cymdeithasol Cymru eich helpu chi.

A yw eich sefydliad yn awyddus i wella ei werth cymdeithasol?

Mae Cyswllt Busnes Cymdeithasol yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i ddatblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu â'r sector mentrau cymdeithasol. Rhagor o wybodaeth.