Cyfeillion Graigwen Woods – diogelu’r amgylchedd lleol trwy gyfranddaliadau cymunedol

Mae trigolion Graigwen, Pontypridd, wedi dod ynghyd i sicrhau £ 20,000 sydd ei angen i atal coetir hardd rhag cael ei ddatblygu. Gweithiodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyda nhw i lansio cynnig cyfranddaliadau cymunedol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gwyliwch y fideo fer hon i ddarganfod mwy …

Mwy am gyfranddaliadau cymunedol