Cymryd rhan

Credwn mai cydweithredu yw’r allwedd i greu dyfodol gwell i Gymru a gallwch ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth mewn sawl ffordd.

See this page in: English

 • Llun o grŵp o bobl yn siarad

  Dod yn aelod

  Drwy ddod yn aelod, gallwch ddangos eich hymrwymiad i gydweithredu a helpu i ddatblygu’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

 • Wales Co-operative Centre team at Cyfarthfa Castle with red camper van

  Ymgyrchoedd

  Rydym yn cynnal ymgyrchoedd gydol y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth am ein sector ac annog y cyhoedd i gymryd rhan mewn mentrau cymdeithasol. Helpwch ni i ledaenu’r gair.

 • Prynwch gymdeithas y tu allan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

  Ymatebion ymgynghori

  Rydym yn ymateb i amrywiaeth o ymgynghoriadau er mwyn dadlau dros fentrau cydweithredol a chydweithio yng Nghymru. Darllenwch ein hymatebion diweddaraf er mwyn gweld sut i gymryd rhan....

 • llun o Wobrau Busnes Busnes Cymru 2017

  Digwyddiadau

  Mae ein digwyddiadau wedi'u cynllunio i lywio ac ysbrydoli, gan roi diweddariadau pwysig i chi, arweiniad arfer gorau a'ch helpu i gael mynediad at gyfleoedd ar gyfer y...

 • Llun o ferch ifanc

  Grwpiau, pwyllgorau a fforymau eraill

  Ymunwch ag un o’r grwpiau sy’n derbyn cymorth gennym ac ychwanegu’ch llais at y rhai sy’n ymdrechu i sicrhau newid.

 • Llun o gwpl ifanc gan ddefnyddio tabledi digidol i deulu alwad fideo

  Cysylltwch â ni

  Cysylltwch â ni, edrychwn ymlaen at glywed gennych.