Dod yn aelod

Drwy ddod yn aelod, gallwch ddangos eich hymrwymiad i gydweithredu a helpu i ddatblygu’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

See this page in: English

Cwmni cydweithredol yw Canolfan Cydweithredol Cymru. Drwy ymaelodi, gallwch ddangos eich ymroddiad i gydweithredu a helpu i sbarduno’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Aelodaeth Canolfan Cydweithredol Cymru

Rydym yn credu y gall cwmnïau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol helpu pobl, teuluoedd, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Drwy ymaelodi, byddwch yn cefnogi’r egwyddorion hyn ac yn helpu i ledaenu’r delfrydau hyn.

Ymunwch nawr

 

Mae aelodaeth i bobl a sefydliadau sy’n frwd dros gwmnïau cydweithredol a chydweithredu ac am wneud y canlynol:

  1. Gwneud gwahaniaeth drwy gefnogi gweithgareddau cydweithredol yng Nghymru
  2. Rhannu gwybodaeth am weithgareddau cydweithredol er mwyn helpu i addysgu a hysbysu’r boblogaeth ehangach
  3. Chwarae rhan lawn yng ngwaith Canolfan Cydweithredol Cymru a chymryd rhan yn ei phrosesau democrataidd
  4. Defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau cydweithredol lle bynnag y bo modd
  5. Meithrin partneriaethau cydweithredol ag eraill sy’n meithrin datblygiad cynaliadwy cymunedau lleol

Pan fyddwch yn ymaelodi â Chanolfan Cydweithredol Cymru, rydych yn dangos eich ymroddiad i werthoedd a gweithredoedd cydweithredol. Rydych yn dangos eich cefnogaeth i fusnesau cydweithredol sy’n creu swyddi’n lleol ac yn dychwelyd cyfoeth i gymunedau lleol. Rydych yn cofrestru i greu Cymru gryfach, decach, fwy cydweithredol.

Drwy ymaelodi, byddwch yn ymuno â chymuned gynyddol o bobl a sefydliadau unfryd ledled Cymru sy’n credu y gall meddwl a gweithredu cydweithredol greu dyfodol gwell i bawb yng Nghymru.

  • Byddwch yn cael diweddariadau rheolaidd am ffyrdd o gymryd rhan yn y Ganolfan a’r mudiad cydweithredol yng Nghymru
  • Byddwch yn cael cyfleoedd i gysylltu â chydweithredwyr eraill
  • Ymgynghorir â chi ynghylch cyfeiriad strategol y Ganolfan a byddwch yn cael cyfleoedd i ddylanwadu ar ein gwaith polisi
  • Byddwch yn cael eich gwahodd i’n cyfarfod cyffredinol blynyddol ac yn cael y cyfle i sefyll etholiad i’r Bwrdd

 

Mae’n hawdd iawn tanysgrifio drwy ddefnyddio ein proses dalu ddiogel, sef Web Collect. Mae eich tanysgrifiad yn cynnwys cyfranddaliad £1 nad oes modd ei dynnu allan na’i drosglwyddo a chaiff ei gymryd o’ch taliad blwyddyn gyntaf. Mae tanysgrifiad i’w adnewyddu’n flynyddol.

Mae’n rhaid i aelodau fod yn 16 oed neu’n hŷn. Mewn amgylchiadau eithriadol, caiff ein Bwrdd beidio â chymeradwyo aelodaeth. Os yw hyn yn digwydd, caiff eich tanysgrifiad ei ad-dalu.

Ymunwch nawr

Costau

Categori AelodaethCostau
Unigolyn £5 y flwyddyn
Busnes cymdeithasol â throsiant blynyddol sy’n llai na £81,000£50 y flwyddyn
Busnes cymdeithasol â throsiant blynyddol sy’n fwy na £81,000£100 y flwyddyn
Aelod corfforaethol£250 y flwyddyn