Ystyriwch Berchnogaeth Gweithwyr

Cynllunio olyniaeth ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain

Gweler y dudalen hon yn: English

A wyddoch chi mai perchnogaeth gan weithwyr yw’r math o berchnogaeth busnes sy’n tyfu’n gyflymaf yn y DU?

Pam?

Oherwydd mae Busnesau sy’n Eiddo i Weithwyr:

  • Yn fwy proffidiol
  • Yn dangos cynnydd mewn cynhyrchiant
  • Yn dangos lefelau arloesi uwch
  • Yn fwy cydnerth yn economaidd
  • Yn well o ran denu a chadw staff rhagorol
  • Yn ymrwymo’n gryfach i gymunedau lleol

Os ydych chi’n chwilio am ddull blaengar o gynllunio olyniaeth, cofrestrwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Beth yw Perchnogaeth gan Weithwyr?

Busnesau a berchenogir gan y gweithwyr yw busnesau a berchenogir yn llwyr neu i raddau helaeth gan y gweithwyr.

Darllen mwy (Saesneg yn unig)...

 

Buddion perchnogaeth gan Weithwyr

Mae'r sector busnesau a berchenogir gan y gweithwyr yn y DU yn tyfu oherwydd bod cwmnïau cydberchnogaeth yn tueddu i fod yn fwy llwyddiannus, cystadleuol, proffidiol a chynaliadwy.

Darllen mwy (Saesneg yn unig)...

 

Sut i ddod yn fusnes sy'n Eiddo i Weithwyr

Gall y symudiad at berchnogaeth y gweithwyr fod yn syml â'r cyngor a'r gefnogaeth gywir i ddod o hyd i'r model gorau i chi.

Darllen mwy...

 

Sut i ddod yn fusnes sy'n Eiddo i Weithwyr

Dysgu rhagor am gwmnïau llwyddiannus a berchenogir gan y gweithwyr ledled y DU

Darllen mwy...