Gwobrau a Chynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2018

Areithiau ysbrydoledig, gweithdai ymarferol a dathliad o dwf busnes ar y gweill ar gyfer digwyddiad eleni

Beth:

Bwriedir yn benodol i Gynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru gynnig ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, a fydd yn eu helpu i gamu i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd neu fabwysiadu strwythurau newydd – y bydd pob un ohonynt yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y gynhadledd flynyddol hon, sy’n rhad ac am ddim, yn cynnig amgylchedd i gyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer gorau a rhwydweithio â’r sector, annog arloesi a rhoi cyfleoedd i ddysgu oddi wrth bartneriaethau gyda’r sectorau preifat a chyhoeddus, ac adeiladu partneriaethau gyda nhw.

Cynhelir y gynhadledd genedlaethol yn Neuadd y Ddinas Caerdydd am y tro cyntaf.

Hefyd, byddwn yn cynnal Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru y noson gynt, i amlygu’n benodol fusnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n cael effaith economaidd a chymdeithasol arwyddocaol. Dyma ddau ddigwyddiad rhad ac am ddim, sydd ar agor i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol.

Prif noddwr:

Natwest Cymru

Cwrdd â’n lluoedd…

Y cod gwisg ar gyfer y Gwobrau yw dillad taclus – siwt a thei, ffrog ffurfiol neu siwt drowsus.

Diolch yn fawr iawn i’n holl noddwyr.

Pryd:

Gwobrau – Dydd Mercher 26 Medi, 6.30pm-10.30pm
Cynhadledd – Dydd Iau 27 Medi, 9:30am– 4.30pm

Lleoliad

Cynhelir y Gynhadledd yn Neuadd y Ddinas yng nghanol Caerdydd.

Neuadd y Ddinas, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd CF10 3ND

Parcio

Dylai ymwelwyr sy’n teithio mewn ceir ddefnyddio lleoedd parcio am dâl ar y strydoedd ger Neuadd y Ddinas. Hefyd, mae lleoedd parcio ar gael yn Stablau’r Castell a Heol y Gogledd. Mae meysydd parcio eraill ar gael gerllaw ar Heol y Brodyr Llwydion a Phlas Dumfries.

Mae lleoedd parcio i bobl anabl ar gael o flaen y brif fynedfa a gellir eu cyrraedd trwy’r bolardiau wrth fynedfa’r Dwyrain. Os oes gan ymwelwyr ofynion mynediad arbennig, dylent gysylltu â Neuadd y Ddinas ymlaen llaw (cityhall@cardiff.gov.uk).

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rheilffordd

Yr orsaf reilffordd prif linell agosaf yw Caerdydd Canolog. Mae gwasanaeth trên rheolaidd ar gael o’r orsaf hon i Orsaf Cathays, sy’n agos i Neuadd y Ddinas. Ar gyfer unrhyw ymholiad yn ymwneud â’r rheilffordd, ewch i Arriva Trains Wales, www.nationalrail.co.uk neu www.trainline.co.uk

Bysiau

Mae gwasanaeth bws rheolaidd ar gael yn lleol ac mae bysiau National Express yn dod i Gaerdydd. Mae gwybodaeth am fysiau lleol ar gael gan Bws Caerdydd a Stagecoach.

Mae gwybodaeth am wasanaeth National Express ar gael yma: www.nationalexpress.com

Tacsis

Dragon – 029 2033 3333

Premier – 029 2055 5555

City – 029 2040 0400