30 November 2021, 9:30 am - 30 November 2021, 3:30 pm

Gogledd / Canolbarth Cymru – Sefydlu a Chefnogi Busnesau Cymunedol (Am Ddim)

Bydd y digwyddiad yn arddangos enghreifftiau a straeon o wahanol fathau o fusnesau ac yn codi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o sut y gall busnesau sy'n eiddo i'r gymuned fod yn gymaint mwy na busnes yn unig.

Canolfan Y Fron, LL54 7BB

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o waith Sefydliad Plunkett gydag Esmee Fairbairn ac Ymddiriedolaeth Dulverton. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â busnes cymunedol, neu brosiect busnes cymunedol sy’n datblygu. Digwyddiad dwyieithog yw hwn ar gyfer grwpiau yng Nghymru gyda chyfieithiad ar gael i’r rhai sy’n methu siarad yn Gymraeg.

Mae tocynnau am ddim ac ar gael yma.