Wyneb Modern Cwmnïau Cydweithredol yng Nghymru

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith a grëwyd rhwng 2015-2021 gan ffotograffwyr cyfoes o Gymru. Cyflwynir yr arddangosfa gan Ganolfan Cydweithredol Cymru i ddathlu 250 mlynedd ers genedigaeth Robert Owen, ac mae’n gasgliad o waith artistiaid sy’n cynnwys busnesau cydweithredol sy’n adeiladu Cymru gryfach, decach a mwy cydweithredol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ar 14 Mai 2021, byddwn yn cofio 250th mlynedd ers y ganwyd Robert Owen yn Y Drenewydd, Powys. Roedd Owen yn Gymro a oedd yn gynhyrchwr tecstilau, yn ddyngarwr ac yn ddiwygiwr cymdeithasol, ac roedd yn un o sylfaenwyr y mudiad cwmnïau cydweithredol a sosialaeth. Trwy gydol ei fywyd, bu’n hyrwyddo hawliau gweithwyr, gan arwain datblygiad cwmnïau cydweithredol a’r symudiad undebau llafur, a chefnogodd y cam o basio cyfreithiau llafur plant, gofal plant yn ystod y blynyddoedd cynnar ac addysg am ddim.

Mae syniadaeth Owen yn fyw heddiw, ac mae’n cael ei harddel gan y 474 o fusnesau cydweithredol annibynnol sy’n bodoli yng Nghymru ar hyn o bryd, a’r grwpiau cymunedol dirifedi sy’n gweithredu yn unol â gwerthoedd megis hunangymorth, hunan-gyfrifoldeb, democratiaeth, cydraddoldeb, tegwch a chydgefnogaeth.

Ar adeg pan welir diddordeb sylweddol mewn ‘ail-adeiladu er gwell’ a mabwysiadu dull mwy cydweithredol tuag at adfywio cymunedol a datblygiad economaidd, mae’r ffotograffau’n adlewyrchu mudiad dynamig a ffyniannus sydd eisoes yn bresennol yng Nghymru. Mae’r gwaith a gyflwynir yma yn herio’r dybiaeth mai syniad hanesyddol a welwyd yn darfod yng nghanol yr ugeinfed ganrif yw cydweithredu a chwmnïau cydweithredol. Mewn amgylchedd ar ôl Covid, mae’n hollbwysig ein bod yn deall perthnasedd modern y symudiad cydweithredol, ac mae’r gwaith hwn yn cynnig cyfle i gynnal y sgwrs honno.

Arddangosfa Cwm Cynon

'Arddangosfa yn y Cartref' yw gofod oriel rithwir Amgueddfa Cwm Cynon - lle i arddangos artistiaid lleol a'r arddangosfeydd nad yw wedi gallu eu dangos yn yr amgueddfa oherwydd effaith pandemig Coronavirus. Mae'r arddangosfa hon hefyd yn cynnwys eitemau hanesyddol o'r mudiad cydweithredol yn Aberdâr.

Gweld arddangosfa 'Wyneb Modern Cwmnïau Cydweithredol yng Nghymru'

 

Arddangosfa Robert Owen

Mae Amgueddfa Robert Owen ym man geni Owen, Y Drenewydd. Er mwyn cynnal yr arddangosfa hon, mae ymddiriedolwyr yr Amgueddfa wedi creu rhith-ofod cerdded drwodd i ailadrodd y profiad o ymweld â'r arddangosfa yn bersonol.

Gweld arddangosfa 'The Modern Face of Co-ops in Wales'

 

Galeri

Galeri yw prif ganolfan gelf Caernarfon sy'n cynnal ystod eang o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw, theatr ac arddangosfeydd. Fel cyn-enillydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn falch iawn o fod yn bartner gyda nhw i ddod â'n harddangosfa i gynulleidfaoedd yn y Gogledd.

Gweld arddangosfa 'Wyneb Modern Cwmnïau Cydweithredol yng Nghymru'