Ymatebion ymgynghori

Rydym yn ymateb i amrywiaeth o ymgynghoriadau er mwyn dadlau dros fentrau cydweithredol a chydweithio yng Nghymru. Darllenwch ein hymatebion diweddaraf er mwyn gweld sut i gymryd rhan.

See this page in: English

Gallwch ddysgu am yr ymatebion ymgynghori diweddaraf yr ydym yn gweithio arnyn nhw yn ein cylchlythyr misol. Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen yma.  Er mwyn cymryd rhan a bwydo i mewn i ymatebion yn y dyfodol, cysylltwch â’r tîm marchnata.

Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg gan Lywodraeth Cymru er mwyn argymell sut i annog arferion cyflogi teg ar draws Cymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at ddangosyddion oedd yn awgrymu bod yr economi gymdeithasol yn sector gwaith teg, datrysiadau undeb llafur a chydweithredol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a’r rôl bosibl ar gyfer caffael cyhoeddus.

WCC response to Fair Work Commission Call for Evidence November 2018 Saesneg yn unig

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Adolygiad o Dai Fforddiadwy er mwyn archwilio a ellid gwneud mwy i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru. Roedd ein hymateb yn tynnu sylw at y modd y gall tai a arweinir gan y gymuned wneud cyfraniad go iawn i’r targed o 20,000 o gartrefi newydd yng Nghymru ac y dylid rhoi mwy o flaenoriaeth iddynt.

Independent Affordable Housing Supply Review WCC response Sept 18  Saesneg yn unig