Tai Cydweithredol

Mae ein Prosiect Tai Cydweithredol yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau newydd a’r rhai sy’n bodoli’n barod sy’n bwriadu datblygu cynlluniau tai cydweithredol yng Nghymru.

See this page in: English

Nod y prosiect yw datblygu a symbylu’r galw am ddull Tai Cydweithredol ledled Cymru. Support is available to new and existing housing co-operatives at any stage of development. Mae’r prosiect wedi helpu i ddatblygu 130 o gartrefi newydd, wedi hyfforddi 230 o bobl ac mae ganddi 200 o gartrefi cydweithredol eraill ar y gweill.

Mae mentrau tai cydweithredol yn grwpiau o bobl sy’n berchen ac sy’n rheoli eu llety ar y cyd – o dai sy’n cael eu rhannu, i flociau o fflatiau, i ystadau tai cyfan. Gyda’i gilydd maent yn cymryd cyfrifoldeb dros drefnu gwaith atgyweirio, gwneud penderfyniadau am rent a phwy sy’n symud neu’n gadael y fenter gydweithredol. Gall byw mewn menter tai cydweithredol fod yn ffordd dda o gael tai fforddiadwy ac mae’n rhoi mwy o reolaeth i bobl dros ble maen nhw’n byw.

Ariennir y prosiect Tai Cydweithredol gan The Nationwide Foundation a Llywodraeth Cymru ac fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Cysylltwch â’n tîm Tai Cydweithredol am gymorth.

"Wrth ddechrau fy swydd, roeddwn i'n gwbl newydd i'r sector heb lawer o wybodaeth am y cydweithfeydd. Rwy'n canfod bod y wybodaeth a'r arbenigedd a ddarparwyd yn allweddol i'm llwyddiant yn fy rôl. Rwyf hefyd wedi canfod hyder yn y ffaith mai dim ond y tîm oedd e-bostiwch ac yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiad."

Cleient Tai Cydweithrol

Astudiaeth achos