Cyfle i fusnesau cymdeithasol chwarae rhan

Gwybodaeth priodol a chywir er mwyn cynorthwyo busnesau cymdeithasol i sicrhau cyfleoedd mewn marchnadoedd newydd, yn deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

See this page in: English

Cynnwys cysylltiedig

  • llun o blant yn chwarae rygbi

    Busnes Cymdeithasol Cymru

    Pa le bynnag rydych ar daith eich busnes cymdeithasol, gallwn ni eich cefnogi. O ddechrau busnes, i dyfu, i gynllunio olyniaeth, bydd ein tîm wrth eich ochr. Gyda’n...

  • llun o dri menyw yn gwau

    Cydweithredu i Ofalu

    Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.