Grŵp Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru

Diben Grŵp Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru yw rhoi cyngor i reolwyr gweithredol y prosiect er mwyn sicrhau y cyflawnir Busnes Cymdeithasol Cymru yn effeithiol.

See this page in: English

Bydd disgwyl i aelodau o’r bwrdd cynghori helpu i hyrwyddo’r prosiect a’i wasanaethau, rhoi cyngor ar fylchau yn y ddarpariaeth a’r cyfleoedd sydd yn y sector, ac i’r sector, yn ogystal â helpu i hyrwyddo gwasanaethau cydgysylltiedig ar gyfer y sector.

Mae bod yn aelod o Fwrdd Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru yn gyfle i’ch barn a’ch safbwyntiau ar gyfeiriad cymorth Busnes Cymdeithasol yng Nghymru gael eu clywed yn uniongyrchol gan y rhai sy’n ei gynllunio a’i gyflwyno.

Mae cyn-aelodau o’r grŵp cynghori wedi cael y cyfle i gyfrannu’n ystyrlon at ddatblygiad a strategaeth y prosiect.

Mae achub ar gyfleoedd caffael yn flaenoriaeth ar hyn o bryd a llywiwyd hyn gan ymchwil datblygu i’r farchnad a chyfraniad y Bwrdd Cynghori.

“Hoffwn feddwl fy mod wedi cyflwyno safbwynt busnes amgen i’r gweithrediadau. Fy niddordeb brwd i yw gweithgynhyrchu a gwerth cymdeithasol ac mae bod yn rhan o fwrdd cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru wedi rhoi llwyfan cyfreithlondeb i mi lle y gallaf helpu eraill i gyflawni eu cenhadaeth gymdeithasol a meithrin gwell dealltwriaeth hefyd o broses a oedd yn ddiarth o’r blaen, yn llawn polisïau, ond yn angenrheidiol, i sefydlu’r sector Busnes Cymdeithasol fel un sy’n allweddol i ddyfodol Cymru.”

Jo Ashburner, Red Dragon Manufacturing

“Drwy gynnal prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gyfle unigryw i gefnogi’r gwaith o ddatblygu menter gymdeithasol yng Nghymru ond mae angen ymarferwyr cryf, sy’n gallu mynegi eu barn yn gadarn yn gweithio ar lawr gwlad er mwyn helpu i lywio’r prosiect hwnnw. Credaf fod fy mhrofiad fel sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Greenstream a’m profiad uniongyrchol o waith caffael cyhoeddus a marchnadoedd e-fasnach wedi rhoi cipolwg defnyddiol i’r bwrdd ac ymwybyddiaeth sy’n datblygu o’r hyn sydd angen ei wneud er mwyn manteisio i’r eithaf ar ddeddf llesiant, er budd mentrau cymdeithasol yng Nghymru.”

Ellen Petts, Greenstream Flooring

I gael gwybodaeth am sut i gymryd rhan yn y grŵp cynghori, e-bostiwch y tîm marchnata.

marketingeam@wales.coop

Cliciwch yma i ddarllen rhagor o wybodaeth am brosiect Busnes Cymreig Cymru.