Gwerthoedd

Credwn fod y ffordd y gwnawn ni bethau yr un mor bwysig â’r hyn a wnawn ni. Caiff ein gwerthoedd eu hysbrydoli gan yr egwyddorion rhyngwladol a chydweithredol ond maent wedi eu cyflwyno yn ein geiriau ein hunain.