Gwobrau a Chynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2018

Areithiau ysbrydoledig, gweithdai ymarferol a dathliad o dwf busnes ar y gweill ar gyfer digwyddiad eleni

Mae’n bleser gennym gyhoeddi eich bod yn awr yn gallu archebu’ch lle ar gyfer Gwobrau a Chynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2018. Y digwyddiad deuddydd ar 26 a 27 Medi yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, yw’r man lle y gall y sector busnes cymdeithasol:

• Gymryd rhan mewn rhwydweithio â busnesau o’r un anian a chynghorwyr busnesau cymdeithasol.
• Dysgu trwy ddewis o weithdai ymarferol wedi’u targedu at heriau, rhwystrau ac anghenion hyfforddiant eich busnesau.
• Cael ysbrydoliaeth gan siaradwyr gwadd, ynghyd â hanesion enillwyr y gwobrau yng Nghinio Mawreddog tri chwrs Busnes Cymdeithasol Cymru.

Faint fydd y gost i mi, rwy’n eich clywed chi’n gofyn? Yr un geiniog yw’r ateb. Diolch i’r cyllid a gawn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, mae’r tocynnau i’r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim.

Cyflwyno ein lluoedd...

Cyflwyno ein prif siaradwyr...

Amserlen y gynhadledd

Rydym yn gobeithio bod hyn yn codi awydd arnoch cyn digwyddiad mwyaf blaenllaw sector busnes cymdeithasol Cymru eleni. Bydd mwy o wybodaeth am y rhaglen yn dilyn yn fuan.

Diolch i'n noddwyr