Swyddi gwag cyfredol

Fel canolfan ragoriaeth, rydym yn ymfalchïo ar fod yn gyflogwr o ddewis, gan werthfawrogi ein holl weithwyr a gweithio'n gydweithredol i wneud Cymru'n lle gwell.

See this page in: English

Swyddi gwag cyfredol

Yn dilyn twf diweddar a rhai datblygiadau newydd cyffrous yn y ganolfan, rydym yn ehangu ein timau ledled Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y sefyllfa ganlynol:

 

Cymunedau Digidol Cymru: Cynghorydd Cynhwysiant Digidol – De-Orllewin Cymru (Siaradwr Cymraeg)

Cymunedau Digidol Cymru: Rheolwr Rhanbarthol – Gogledd a Chanolbarth Cymru

Cymunedau Digidol Cymru: Cynghorydd Cynhwysiant Digidol – Rhanbarth Bae Abertawe

Cymunedau Digidol Cymru: Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (x 3 swyddi – Bangor / Caerffili / Powys)

Cymunedau Digidol Cymru: Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Siaradwr Cymraeg) (x 2 swyddi – Caerfyrddin / Caerffili)

 

I wneud cais, lawrlwythwch y dogfennau swyddi a’r ffurflen gais isod. Am ragor o wybodaeth am sut i lenwi’r cais, gweler ‘Cynghorion i Ymgeiswyr’

Cymunedau Digidol Cymru: Cynghorydd Cynhwysiant Digidol - De-Orllewin Cymru (Siaradwr Cymraeg)

Dogfennau Swydd (236.4KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru: Rheolwr Rhanbarthol - Gogledd a Chanolbarth Cymru

Dogfennau Swydd (231.8KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru: Cynghorydd Cynhwysiant Digidol - Rhanbarth Bae Abertawe

Dogfennau Swydd (221.5KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru: Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (x 3 swyddi - Bangor / Caerffili / Powys)

Dogfennau Swydd (222.8KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru: Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Siaradwr Cymraeg) (x 2 swyddi - Caerfyrddin / Caerffili)

Dogfennau Swydd (244.8KB pdf)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr

Ffurflen gais (842.5KB)

Rhybudd preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi (29.4KB document)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr (23.2KB document)

Rhybudd swydd

Cofrestrwch am rybuddion swyddi isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost pan fydd gennym swydd newydd ar gael. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ddiogel ac yn breifat ac ni chaiff ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.