Swyddi gwag cyfredol

Fel canolfan ragoriaeth, rydym yn ymfalchïo ar fod yn gyflogwr o ddewis, gan werthfawrogi ein holl weithwyr a gweithio'n gydweithredol i wneud Cymru'n lle gwell.

See this page in: English

Swyddi gwag cyfredol

Yn anffodus, nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd, fodd bynnag, cofrestrwch am rybuddion swyddi i’w hysbysu cyn gynted ag y bydd swydd ar gael.

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr

 

Ffurflen gais (842.5KB)

Rhybudd preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi (29.4KB document)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr (23.2KB document)

Rhybudd swydd

Cofrestrwch am rybuddion swyddi isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost pan fydd gennym swydd newydd ar gael. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ddiogel ac yn breifat ac ni chaiff ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.