Swyddi gwag cyfredol

Fel canolfan ragoriaeth, rydym yn ymfalchïo ar fod yn gyflogwr o ddewis, gan werthfawrogi ein holl weithwyr a gweithio'n gydweithredol i wneud Cymru'n lle gwell.

See this page in: English

Swyddi gwag cyfredol

Yn dilyn twf diweddar a rhai datblygiadau newydd cyffrous yn y ganolfan, rydym yn ehangu ein timau ledled Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y sefyllfa ganlynol:

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol – Cymunedau Digidol Cymru (Powys)

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol – Cymunedau Digidol Cymru (Rhanbarth Bae Abertawe)

Hyfforddwr – Cymunedau Digidol Cymru

Cydlynydd Ymgysylltu â Menter – Canolfan Fenter Canolbarth Cymru (Powys)

I wneud cais, lawrlwythwch y dogfennau swyddi a’r ffurflen gais isod. Am ragor o wybodaeth am sut i lenwi’r cais, gweler ‘Cynghorion i Ymgeiswyr’

 

 

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol - Cymunedau Digidol Cymru (Powys)

Dogfennau Swydd (240.3KB pdf)

Cynghorydd Cynhwysiant Digidol - Cymunedau Digidol Cymru (Rhanbarth Bae Abertawe)

Dogfennau Swydd (239.4KB pdf)

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru

Dogfennau Swydd (241.5KB pdf)

Cydlynydd Ymgysylltu â Menter – Canolfan Fenter Canolbarth Cymru (Powys)

Dogfennau Swydd (221.0KB pdf)

Ffurflen gais (842.5KB)

Rhybudd preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi (29.4KB document)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr (23.2KB document)

Rhybudd swydd

Cofrestrwch am rybuddion swyddi isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost pan fydd gennym swydd newydd ar gael. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ddiogel ac yn breifat ac ni chaiff ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.