Swyddi gwag cyfredol

Fel canolfan ragoriaeth, rydym yn ymfalchïo ar fod yn gyflogwr o ddewis, gan werthfawrogi ein holl weithwyr a gweithio'n gydweithredol i wneud Cymru'n lle gwell.

See this page in: English

Swyddi gwag cyfredol

Yn dilyn twf diweddar a rhai datblygiadau newydd cyffrous yn y ganolfan, rydym yn ehangu ein timau ledled Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y sefyllfa ganlynol:

Cymunedau Digidol Cymru: Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol – Siarad Cymraeg yn Hanfodol (Caerfilli, Abertawe, Caerfyrddin neu Fangor)

Gweinyddwr Cyswllt Busnes Cymdeithasol – Caerfilli

I wneud cais, lawrlwythwch y dogfennau swyddi a’r ffurflen gais isod. Am ragor o wybodaeth am sut i lenwi’r cais, gweler ‘Cynghorion i Ymgeiswyr’

 

 

Ffurflen gais (842.5KB)

Gweinyddwr Cyswllt Busnes Cymdeithasol

Dogfennau Swydd (157.4KB pdf)

Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Dogfennau Swydd (192.1KB pdf)

Rhybudd preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi (29.4KB document)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr (23.2KB document)

Rhybudd swydd

Cofrestrwch am rybuddion swyddi isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost pan fydd gennym swydd newydd ar gael. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ddiogel ac yn breifat ac ni chaiff ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.