Swyddi gwag cyfredol

Fel canolfan ragoriaeth, rydym yn ymfalchïo ar fod yn gyflogwr o ddewis, gan werthfawrogi ein holl weithwyr a gweithio'n gydweithredol i wneud Cymru'n lle gwell.

See this page in: English

Swyddi gwag cyfredol

Yn dilyn twf diweddar a rhai datblygiadau newydd cyffrous yn y ganolfan, rydym yn ehangu ein timau ledled Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y sefyllfa ganlynol:

Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau’ o’r Newydd) – Rheolwr Prosiect

Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau’ o’r Newydd) – Swyddog Entrepreneuriaeth Gymdeithasol

Cymunedau Digidol Cymru – Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Caerfyrddin, Caerffili, Bangor)

Cynghorydd Busnes – Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau o’r Newydd)

Cymunedau Digidol Cymru – Swyddog Monitro

I wneud cais, lawrlwythwch y dogfennau swyddi a’r ffurflen gais isod. Am ragor o wybodaeth am sut i lenwi’r cais, gweler ‘Cynghorion i Ymgeiswyr’

 

 

Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau' o'r Newydd) - Rheolwr Prosiect

Dogfennau Swydd (203.6KB pdf)

Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau' o'r Newydd) - Swyddog Entrepreneuriaeth Gymdeithasol

Dogfennau Swydd (204.7KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru - Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol (Caerfyrddin, Caerffili, Bangor)

Dogfennau Swydd (223.0KB pdf)

Cynghorydd Busnes - Busnes Cymdeithasol Cymru (Dechrau o'r Newydd)

Dogfennau Swydd (216.4KB pdf)

Cymunedau Digidol Cymru - Swyddog Monitro

Job Documents (241.7KB pdf)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr

Ffurflen gais (842.5KB)

Rhybudd preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi (29.4KB document)

Awgrymiadau defnyddiol i ymgeiswyr (23.2KB document)

Rhybudd swydd

Cofrestrwch am rybuddion swyddi isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost pan fydd gennym swydd newydd ar gael. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ddiogel ac yn breifat ac ni chaiff ei ddefnyddio yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.