Dyma rai aelodau o’n tîm cydweithredol

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru rydym yn gofalu am ein pobl. Gweler isod er mwyn dysgu am yr hyn y mae ein pobl yn ei feddwl am weithio yma.

See this page in: English

Llun o Mike Erskine

Mike

Swyddog Marchnata a'r Wasg

"Byddwn i'n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio i sefydliad sy'n meddwl yn flaenllaw, yn uchelgeisiol ac yn cael ei yrru gan werthoedd i beidio edrych yn bellach na Chanolfan Cydweithredol Cymru. Rwy'n teimlo fel bod gennyf deulu estynedig. O'r diwrnod cyntaf, rwyf wedi ennyn ymddiriedaeth a pharch pawb yn y Ganolfan ac mae hyn wedi fy ngalluogi i flodeuo."

Llun o Catherine Evans

Catherine

Rheolwr Marchnata

"Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn lle ardderchog i weithio. Rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith bod y Ganolfan yn sefydliad sy'n cael ei yrru gan werthoedd sy'n hyrwyddo amrywiaeth a lles ei weithwyr. Rwyf hefyd yn hoffi gweithio yn rhywle sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau a busnesau yng Nghymru."

picture of Rhian Edwards

Rhian

Rheolwr Prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru

"Mae'r Ganolfan wedi rhoi cyfle i mi ehangu fy ngwybodaeth ac arbenigo mewn maes pwnc yr wyf yn ei garu. Mae gennym dîm da yma ac mae pawb yn ceisio cefnogi ei gilydd yn ein gwaith. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i ymgysylltu â gwaith rhyngwladol sydd wedi rhoi profiadau mawr iawn i mi. Mae'r ganolfan yn lle ardderchog i weithio."

llun o Matthew Lloyd

Matthew

Rheolwr Prosiect Cymunedau Digidol Cymru

"Rwyf wedi bod yn gweithio yn y Ganolfan am bron i 13 o flynyddoedd ac mae nifer o resymau dros aros mor hir. Rwyf bob amser wedi cael cefnogaeth wych, ar gyfer fy natblygiad personol ac yn ystod amseroedd mwy anodd. Rydym yn sefydliad sy'n seiliedig ar werthoedd s'n credu mewn cydweithredu a thegwch, ac rydym yn ysbrydoledig. Mae'r pethau hyn i gyd yn bwysig i mi, y ffordd yr wyf yn hoffi gweithio a sut yr wyf yn ymwneud â phobl eraill. Rwy'n falch iawn i weithio i sefydliad sy'n rhoi gwerth ar amrywiaeth, yn cefnogi iechyd meddwl ac wastad yn ceisio gwella ein hamgylchedd gwaith a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethau."