Gwobr

Yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru mae ein staff yn gweithio'n galed iawn ac rydym eisiau eu gwborwyo am hynny...

Mae gennym fanteision ardderchog er mwyn sicrhau bod gan bawb reswm i wenu!

Cynllun gofal plant di-dreth

I yn eich helpu â chostau gofal plant

Cyflogau cystadleuol

I sicrhau eich bod yn ennill arian teg am eich cyfraniad at y sefydliad

Tâl mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu hael

Fel y gallwch ganolbwyntio ar ddod i adnabod eich plentyn

Hyd at 8% o bensiwn wedi ei dalu gan y cyflogwr

Rydym yn cynnig pensiwn i bawb a byddwn yn cyfrannu hyd at 8% o’ch cyflog blynyddol at eich pot.

Budd-dal o 3x eich cyflog ar gyfer marwolaeth mewn gwasanaeth

I helpu eich partner neu ddibynyddion ar amser anodd

Dewisiadau gwaith hyblyg

I’ch helpu chi i ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir rhwng gwaith a bywyd yn y cartref

Gwyliau

Gwyliau hael yn dechrau ar 25 diwrnod + gwyliau banc ac yn cynyddu gydag amser

Tâl salwch cwmni

Taliadau salwch hael fel y gallwch ganolbwyntio ar wella

Parcio am ddim

Parcio am ddim yn ein holl swyddfeydd

Ac amgylchedd gwaith ardderchog!