Haf Cymdeithasol 2019

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau ac atyniadau ar gyfer eich teulu yn ystod gwyliau’r haf, mae gennym ni wybodaeth fydd o ddiddordeb i chi. Rydym wedi llunio detholiad gwych o fentrau cymdeithasol ledled Cymru y gallwch ymweld â nhw i gael hwyl, cadw’n egnïol a helpu i gefnogi ein cymuned gydweithredol fywiog.

See this page in: English

Os ydych chi’n chwilio am syniadau i gadw’r plant yn brysur dros y chwe wythnos nesaf, mae Canolfan Cydweithredol Cymru ar gael i helpu.

Nod ein hymgyrch Haf Cymdeithasol 2019 yw arddangos y mentrau cymdeithasol gwych a chynhwysol ar eich carreg drws y gallwch ymweld â nhw a’u cefnogi.

Mae dewis eang ar gael, gan gynnwys gwarchodfeydd natur, canolfannau diwylliant, sŵau, alïau bowlio, orielau celf, gweithgareddau chwaraeon dŵr, canolfannau hamdden, caffis a hyd yn oed castell.

Mae mentrau cymdeithasol yn gweithredu fel busnesau preifat, ond mae yna un gwahaniaeth mawr – caiff pob elw ei ail-fuddsoddi mewn achosion da ac yn y gymuned leol.

Felly wrth i chi fynd â’ch plant i ymweld â menter gymdeithasol, byddwch nid yn unig yn cael diwrnod i’r brenin, ond bydd eich arian yn mynd tuag at brosiectau o fudd i bobl leol ac i’r amgylchedd. Gall eich taith i’r sw helpu i achub anifeiliaid, gall y beiciau a logwch helpu pobl anabl i ymuno â thaith feicio deuluol, a gall y coffi a yfwch helpu rhywun arall i ddychwelyd i fyd gwaith.

Pob hwyl i chi dros yr haf a gadewch i ni gyda’n gilydd ledaenu’r gair ynglŷn â’r holl waith ardderchog mae mentrau cymdeithasol yn ei wneud. Gellwch hefyd rannu’r PDF hwn â ffrindiau a theulu.

Felly, os ydych chi’n chwilio am weithgareddau ac atyniadau yn eich ardal chi, beth am ymweld â’r mentrau cymdeithasol sy’n ystyriol o deuluoedd a nodir yn ein canllawiau isod sydd ar gael i’w lawrlwytho.

Lawrlwythwch eich canllawiau gweithgareddau Haf Cymdeithasol.

Canllaw Gweithgareddau Gogledd Cymru

Mae llond gwlad o fentrau cymdeithasol gwych yn y Gogledd. Ychwanegwch nhw i'ch rhestr o weithgareddau’r haf a chofiwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r hashnod #HafCymdeithasolCymru wrth ymweld â nhw.

Lawrlwythwch eich canllaw nawr

 

Canllaw Gweithgaredd De Cymru

Gweler ein rhestr o fentrau cymdeithasol sy'n cynnig anturiaethau i'r teulu cyfan a pheidiwch ag anghofio rhoi gwybod i ni am eich ymweliad trwy ddefnyddio'r hashtag #socialsummercym

Lawrlwythwch eich canllaw nawr

 

picture of young diabiled boy surfing

Picture of Antur Stiniog

Bowling at Xcel

Wales Co-operative Centre team at Cyfarthfa Castle with red camper van
Social Summer trip to Cyfarthfa Castle

Related content