Lleol, tecach, cryfach: busnesau cymdeithasol yn creu twf yng Nghymru

Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i’r potensial sydd gan fusnesau cymdeithasol i greu swyddi a threchu tlodi mewn amodau economaidd anodd, yn enwedig mewn cymunedau gwledig, ôl-ddiwydiannol, dinesig ac arfordirol.