Gwreiddiau a Gwydn: Yr achos dros berchenogaeth gan y gweithwyr yn y sector preifat yng Nghymru

Nid yw cynifer â thri chwarter y busnesau bach a chanolig yng Nghymru wedi cynllunio ar gyfer trosglwyddo eu busnes yn y dyfodol. Dywed y gall proses raddol o drosglwyddo rheolaeth i berchenogaeth gan y gweithwyr sicrhau bod perthnasoedd â'r gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a'r gymuned leol yn cael eu cynnal ar ôl i'r sylfaenydd ymadael yn llwyr.