Ymchwil i Mewn i'r Sector

Mae busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ffurfio sector deinamig sy’n tyfu. Mae’r ymchwil hwn yn amcangyfrif bod y sector yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru, mae’n cynnal tua 40,800 o swyddi, ac yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i ryw 48,000 – 58,000 o bobl.