Helpu Pobl I Fuddsoddi Yn Eu Cymuned

Rydym yn helpu cymunedau i adeiladu neu drawsnewid gwasanaethau a chyfleusterau lleol trwy gyllid o gyfranddaliadau cymunedol.