Helpu Pobl i Fuddsoddi yn eu Cymuned

Rydym yn helpu cymunedau i adeiladu neu drawsnewid gwasanaethau a chyfleusterau lleol trwy gyllid o gyfranddaliadau cymunedol.