Blog | Menter gymdeithasol

Sut mae’r straen ar gadwyni cyflenwi byd-eang wedi ail-bwysleisio’r angen i brynu’n lleol

Gyda phrynu mewn panig a phrynu un clic mor gyffredin yn y byd sydd ohoni, mae effaith amgylcheddol prynu difeddwl yn aml yn ymddangos yn ystyriaeth eilradd i gyfleustra pan allai prynu'n lleol ddarparu cymaint mwy mewn gwirionedd.

By Ben Bostock · 11 Tachwedd 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Gyda thueddiadau prynu cyfnewidiol yn seiliedig ar brinder byd-eang canfyddedig neu ragweledig, mae’n bwysicach nag erioed meddwl am sut rydym yn helpu i sicrhau gwytnwch y gadwyn gyflenwi leol ac wrth wneud hynny, leihau ein heffaith amgylcheddol mewn modd weithredol.

Gall pob un ohonom wneud ein rhan i leihau ein heffaith amgylcheddol meddai Adam Cox, Ymgynghorydd Arweiniol Canolfan Cydweithredol Cymru ac arbenigwr ar y gadwyn gyflenwi:

“Fel unigolion, mae cymaint i’w ennill yn amgylcheddol ac o ran cefnogi economïau cylchol lleol drwy ailfeddwl ble rydym yn gwario ein harian. Gall busnesau preifat hefyd wella’u rhinweddau amgylcheddol drwy gefnogi ac ymgorffori busnesau cymdeithasol sydd â chenhadaeth amgylcheddol yn eu cadwyni cyflenwi.”

Mae nifer o ffyrdd syml o leihau effaith amgylcheddol tra’n cefnogi busnesau lleol yr un pryd:

Cefnogwch fusnesau sydd â rhinweddau amgylcheddol

Mae nifer cynyddol o fusnesau cymdeithasol sydd â nodau amgylcheddol yn sail iddynt. Mae llawer o’r rhain, sydd i’w gweld drwy gyfleuster chwilio Busnes Cymdeithasol Cymru, hefyd wedi’u hymgorffori mewn cadwyni cyflenwi yn y sector preifat drwy ein gwasanaeth Cyswllt Busnes Cymdeithasol sydd yn eu tro’n rhannu amcanion amgylcheddol.

Dewch o hyd i gyflenwyr bwyd lleol

Mae llawer o wasanaethau cyflenwi bwyd cydweithredol o ddrws i ddrws sefydledig sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau ac yn lleihau effeithiau amgylcheddol drwy ganiatáu i gyflenwyr ymuno â’i gilydd drwy gynlluniau ‘bocsys llysiau’ – gellir dod o hyd i nifer ohonynt drwy gyfleuster chwilio Cywain.

"Fel unigolion, mae cymaint i'w ennill yn amgylcheddol ac o ran cefnogi economïau cylchol lleol drwy ailfeddwl ble rydym yn gwario ein harian. Gall busnesau preifat hefyd wella’u rhinweddau amgylcheddol drwy gefnogi ac ymgorffori busnesau cymdeithasol sydd â chenhadaeth amgylcheddol yn eu cadwyni cyflenwi."

Adam Cox, Ymgynghorydd Arweiniol

Archebwch ymlaen llaw

Bydd archebu cyflenwadau cartref ymlaen llaw gan gyflenwyr lleol yn rhoi sicrwydd i chi y bydd yr hanfodion sydd eu hangen arnoch gennych chi pan fyddwch chi eu hangen. Bydd hyn hefyd yn helpu i gefnogi’r busnesau agosaf atom a allai fod wedi bod yn dioddef o effeithiau andwyol yn sgil pandemig Covid 19.

Rhowch yn feddylgar

Dros gyfnod yr ŵyl, gallech ddewis rhoi casgliad o gynnyrch lleol i’ch teulu a’ch ffrindiau drwy Brosiect Cydweithredol Bwyd a Diod Cymru neu roi anrheg sy’n seiliedig ar brofiad iddynt gan un o’r mentrau cymdeithasol niferus a busnesau lleol eraill drwy gyfleuster chwilio Busnes Cymru.

Gweiddwch yn uchel am eich profiadau

Gadewch i’r bobl rydych chi’n eu hadnabod wybod pa gyflenwyr lleol rydych chi’n eu defnyddio gyda #PrynuLleol, yr hashnod #PrynuCymdeithasol o’n hymgyrch barhaus a #CefnogiLleolCefnogiCymru y mae Menter a Busnes, ffrindiau hirsefydlog y Ganolfan, wedi’u creu i helpu darparwyr cynnyrch ffres lleol i oroesi a ffynnu.

Os ydych chi am ddod o hyd i fusnesau cymdeithasol lleol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd i brynu oddi wrthynt neu i’w hymgorffori yng nghadwyn gyflenwi eich busnes, cysylltwch â ni yn commercialteam@wales.coop.