Dysgu rhagor am entrepreneuriaeth gymdeithasol

Boed a ydych yn ystyried sefydlu busnes cymdeithasol, yn aelod o'r gymuned sy'n chwilio am ffyrdd i wella eich ardal leol, neu'n astudio busnes ac economeg, mae ein rhaglenni'n gyflwyniad gwych i entrepreneuriaeth gymdeithasol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gweminarau Dechreuwch Rywbeth Da

Os oes gennych syniadau a fydd o fudd i’ch cymuned neu os ydych am ddechrau busnes sydd â gwerthoedd wrth ei wraidd, mae ein gweminarau awr o hyd yn eich helpu i ddatblygu’r blociau adeiladu ar gyfer dechrau menter gymdeithasol.

Beth bynnag yw’r effaith gymdeithasol yr ydych yn gobeithio ei chreu, os oes gennych weledigaeth ar gyfer newid wrth i ni wynebu’r normal newydd, bydd y weminar hon yn ffordd berffaith o ddechrau ar eich syniad.

Hacathon

Digwyddiad undydd yw hacathon i gynnig syniadau creadigol, datrys problemau, a dod o hyd i atebion cynaliadwy i broblemau cymdeithasol. Mae hacathon yn dod â phobl ynghyd i gynnig syniadau creadigol, datrys problemau, a dod o hyd i rai atebion cynaliadwy i broblemau cymdeithasol ar garreg y drws.

Nid oes angen i chi fod ag unrhyw brofiad o fusnes neu fenter gymdeithasol, dim ond angerdd i wneud gwahaniaeth a’r ysfa i weithio gydag eraill i ddechrau prosiect newydd.

Dros y dydd byddwch yn dysgu hanfodion sefydlu menter gymdeithasol, gan gynnwys cynhyrchu syniadau, profi’r farchnad, gweithio gyda grwpiau gwahanol a sut i greu effaith ar gyfer cymunedau lleol. Byddwch yn cael cyfle i rwydweithio ag amrywiaeth o fentoriaid sydd â phrofiad o sefydlu eu mentrau cymdeithasol eu hunain a dysgu oddi wrthynt.

Daw’r diwrnod i ben gyda digwyddiad olaf i chi gyflwyno syniadau i banel o feirniaid, lle bydd y timau’n cael cyfle i gynnig am gymorth busnes ar gyfer eu syniad.

Gall unrhyw un a all ddod â chreadigrwydd, arloesedd ac egni i’r bwrdd ymuno â hacathon. Rydym wedi eu cynnal ar gyfer grwpiau myfyrwyr a chymunedau lleol.

Beth am glywed gan bobl a gymerodd ran yn Hac Caredigrwydd Wrecsam

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim! Byddwn yn dechrau’r diwrnod gyda brecwast, ac yn bwydo cinio a swper i chi hefyd. A bydd coffi diderfyn trwy gydol y dydd.

Rydym yn cynnal hacathonau ledled Cymru trwy’r amser, ar-lein ac fel digwyddiadau byw.

Mae ein digwyddiadau entrepreneuriaeth gymdeithasol yn rhan o raglen Busnes Cymdeithasol Cymru sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’i darparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Cysylltu â ni

I gael gwybod pryd y mae ein digwyddiadau nesaf yn cael eu cynnal, cysylltwch â'r tîm.

Cysylltu â ni

Adnoddau eraill