Blog

Cynhadledd busnesau lleol yn dathlu entrepreneuriaid Cymreig o fri

Bydd ein cynhadledd 'Arwyr Busnes Lleol' yn taflu goleuni ar entrepreneuriaid sydd ag uchelgeisiau a chyrhaeddiad byd-eang heb anghofio eu gwreiddiau yn Ne Cymru.

By Ben Bostock · 3 Gorffennaf 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Yn aml, angerdd yw’r ysgogydd allweddol i entrepreneuriaid sy’n cychwyn ar fenter busnes ac mae dau o siaradwyr ein cynhadledd Arwyr Busnes Lleol yn crisialu hyn i’r dim.

Yn ystod y gynhadledd ar 7 Gorffennaf, mewn partneriaeth â Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin, byddwn yn clywed straeon llwyddiant dau ddyn busnes uchelgeisiol wnaeth drosi eu diddordeb yn fusnesau ffyniannus ag uchelgeisiau byd-eang.

Bydd Ieuan Harry o Ffwrnes Pizza (o gyfres ‘Bois y Pizza’ S4C a BBC Wales) a Scott Flear o gwmni dillad Rugby Warfare ac arbenigwyr ffitrwydd ‘trtle.com‘ yn trafod eu teithiau hyd yma – o ddechreuadau digon cyffredin yn Sir Gâr i gystadlu ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol.

Ffwrnes Pizza

Cariad at pizza arweiniodd at Ffwrnes – yn benodol eu pizza Neapolitan sydd bellach yn enwog – gan gyfuno gwybodaeth draddodiadol Eidalaidd a chynnyrch gorau Cymru.

Dechreuodd Ieuan a’i ffrind bore oes Jez Phillips ar eu siwrnai pizza gyda’u cyfaill ffyddlon Smokey Pete, fan tair olwyn a chwaraeodd ran flaenllaw yng nghyfres ‘Bois y Pizza’.

“Mae'n bwysig caru'r hyn rydych chi'n ei wneud oherwydd mae'n eich helpu drwy'r holl anawsterau o fod yn berchen ar eich busnes eich hun – yn ein hachos ni, yr oriau hir, y dyddiau tawel neu drafferthion gyda'r fan bob hyn a hyn - ond mae popeth yn werth yr ymdrech yn y diwedd."

Ieuan Harry, Ffwrnes Pizza

Wrth sôn am y gyfres deledu, meddai Ieuan: Dechreuon ni gyda breuddwyd fawr o wneud pizza i ennill bywoliaeth, dod o hyd i fan fach ar eBay, ei gyfarparu a bant â ni.

Wrth ehangu ar egin-syniad Ffwrnes Pizza, dywedodd Ieuan: “Unwaith i ni drïo’r pizzas ‘Neapolitan’ hyn, roeddem wedi’n bachu, a bu’n rhaid inni ddechrau gwneud rhai’n hunain. Ers prynu ein fan gyntaf Smokey Pete, rydym wedi tyfu’n raddol drwy ychwanegu fan arall ac agor stondin ym Marchnad Caerdydd.

“Dechreuodd yr holl freuddwyd trwy gariad at pizza, o atgofion hiraethus o pizza gartref fel plant, i wneud pizza gartref ac yna’r daith fythgofiadwy honno i Napoli i fwyta pizzas gorau’r byd.

Wrth drafod ei obeithion am eu taith i’r Eidal i gystadlu ym Mhencampwriaethau Pizza y Byd, meddai Jez: “Un peth yw llwyddo ar eich tir eich hun, peth arall yw ennill ledled Ewrop a’r byd. Cawn weld sut hwyl gawn ni!”

Gyda chanolfan ychwanegol yng nghanolfan Depot Caerdydd, mae Ieuan a Jez wedi cymryd camau breision ers y dyddiau cynnar hynny a bellach yn paratoi hyd at 300 o pizzas yn rheolaidd yn ystod nosweithiau thematig bwyd stryd.

Wedi’u dylanwadu gan draddodiadau pizza o bob cwr o’r byd gyda stamp Cymreig, mae angerdd a brwdfrydedd ar y cyd yn hollbwysig i ddal ati, meddai Ieuan:

“Mae’n bwysig caru’r hyn rydych chi’n ei wneud oherwydd mae’n eich helpu drwy’r holl anawsterau o fod yn berchen ar eich busnes eich hun – yn ein hachos ni, yr oriau hir, y dyddiau tawel neu drafferthion gyda’r fan bob hyn a hyn – ond mae popeth yn werth yr ymdrech yn y diwedd.”

Dechreuodd Scott ei fusnes cyntaf pan oedd yn 16 oed. Ers hynny, mae wedi sefydlu TRTLE, cwmni ffitrwydd, a Rugby Warfare, brand dillad. Mae’r naill a’r llall wedi’u lleoli yma yng Nghymru, ac yn denu arian i economi Cymru o bob cwr o’r byd. Mae Rugby Warfare wedi gwerthu cynnyrch i dros 44 o wledydd y byd, ac mae’r ddau fusnes yn dod â chyfanswm cyfunol o £1.5m o refeniw y flwyddyn.

Mae’r gynhadledd hon yn dathlu busnesau lleol ac mae’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n chwilio am ysbrydoliaeth, i roi cynnig ar droi eu diddordeb angerddol yn fenter ffyniannus neu arallgyfeirio eu busnes presennol i ateb y galw ar lwyfan byd.

Os yw hynny’n swnio fel breuddwyd gyfarwydd yna ymunwch â ni am fyd o bosibiliadau!

Archebwch nawr – mae’n rhad ac am ddim

Ymunwch â ni ddydd Mercher!

Ewch i dudalen Eventbrite