Blog

Arbenigwr Marchnata i gynnal Dosbarth Meistr Rhithwir

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, cawn y pleser o weithio gyda nifer o arloeswyr o safon fyd-eang yn y maes digidol, ac mae ein gwesteiwr ar gyfer y gweithdy Meistroli Marchnata Digidol mewn Byd COVID yn taro deuddeg yn sicr.

By Ben Bostock · 16 Awst 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Gan fod COVID-19 wedi gorfodi llawer o fusnesau i ganoli pethau ar-lein, mae marchnata digidol wedi dod yn elfen allweddol mewn unrhyw strategaeth farchnata. Mae gweithredu mewn ffordd ddigidol yn bennaf, fodd bynnag, yn golygu ei bod yn hanfodol i fusnesau ddefnyddio offer ar-lein a thueddiadau newidiol i gael y gorau o’u gweithgarwch marchnata digidol. Ond ble i ddechrau a sut ydych chi’n gwybod a ydych chi’n gwneud pethau’n iawn? Dyna lle daw Andrew Miles Davis i’r adwy.

Ac yntau wedi dechrau ei yrfa fel cymedrolwr ystafell sgwrsio cyffredin ar gyfer Pop Idol a Friends Reunited, a dod yn Rheolwr Marchnata yn MySpace yn ddiweddarach, aeth Andrew ati i sefydlu Talk Dygital, ac ers hynny mae wedi helpu llu o fusnesau ddod o hyd i gyfleoedd i lwyddo trwy feistroli creu cynnwys digidol.

“Mae unrhyw beth a rowch chi ar y rhyngrwyd yn gynnwys, sy’n golygu eich bod yn ymladd i gael sylw pawb”, meddai Andrew.

“Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i greu cynnwys amlbwrpas perthnasol sy’n gweithio ar blatfformau amrywiol, sut i greu rhestr wirio dosbarthu ac ymgysylltu o beth i’w wneud ar ôl i chi glicio cyhoeddi. Yn olaf, byddwn yn edrych ar ffyrdd i gael pobl i weithredu ar eich cynnwys a defnyddio’r matricsau cywir i fesur llwyddiant.”

Yn ystod ei yrfa disglair, mae Andrew wedi darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i gwmnïau fel O2, Virgin Media, E.ON a Tesco, yn ogystal â chefnogi enwogion fel Jay-Z, Jennifer Lopez, Usher a Pharrell Williams. Hefyd, mae Andrew wedi darparu prif areithiau ar gyfer Endemol, Rightmove, Innovate UK a Barnardos. Mae wedi hyfforddi dros 11,000 o bobl yn fyd-eang, ac wedi gweithio gyda dros 700 o gwmnïau.

“Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i greu cynnwys amlbwrpas perthnasol sy’n gweithio ar blatfformau amrywiol, sut i greu rhestr wirio dosbarthu ac ymgysylltu o beth i’w wneud ar ôl i chi glicio cyhoeddi. Yn olaf, byddwn yn edrych ar ffyrdd i gael pobl i weithredu ar eich cynnwys a defnyddio’r matricsau cywir i fesur llwyddiant.”

Andrew Miles Davis

Mae cefnogi busnesau lleol wrth iddynt lywio marchnata digidol mewn byd ar ôl COVID yn ffurfio rhan o’n gwaith parhaus yn y Ganolfan wrth i ni hwyluso cynhwysiant digidol i bawb ledled Cymru.

Dywedodd Marc Davies, Arweinydd Rhaglenni Digidol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru:

"Rydym yn hynod falch fod Andrew yn cyflwyno’i sesiwn fanwl, ryngweithiol i ni ar farchnata digidol. Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn gweithio’n helaeth i hyrwyddo archwilio digidol ac anogwn bawb i barhau i adeiladu’u cymhwysedd digidol personol ym mhob agwedd ar fywyd. Gyda chymaint ohonom yn deall pwysigrwydd ymarferol bod ar-lein yn ystod Covid-19, mae’n bwysicach nag erioed i ddysgu ffyrdd newydd o ymgysylltu’n effeithiol ac annog gweithredu cadarnhaol drwy ryngweithio’n ystyrlon mewn byd digidol.”

Marc Davies, Arweinydd Rhaglenni Digidol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Portrait of Marc Davies

Mewn partneriaeth â Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin, bydd y dosbarth meistr ‘Meistroli Marchnata Digidol mewn Byd COVID’, sydd wedi’i ariannu’n llawn, yn cael ei gynnal ar 24 Awst 2021, o 17:30 – 19:00.

“Yma yn yr Hwb, rydym yn hynod falch o groesawu Andrew Miles Davies i siarad yn ein dosbarth meistr rhithwir’, ychwanegodd Angharad Harding, Rheolwr Hwb yn Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin.

“Rydym bob amser yn gofyn i aelodau ein Hwb beth fyddent yn hoffi’i weld ar ffurf gweithdai, ac ers COVID, rydym wedi gweld cynnydd aruthrol mewn ceisiadau am gymorth gyda marchnata digidol. Mae’r dosbarth meistr hwn yn agored i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar 24 Awst.”

P’un ai busnes sy’n cychwyn ydych chi, busnes sefydledig neu hunanpreneur, rydych chi’n siŵr o gael awgrymiadau, cynghorion, offer a thriciau o gyfoeth profiad Andrew!