Mynd i’r afael â thlodi a hyrwyddo cynhwysiant

Rydym yn defnyddio ymagweddau cydweithredol i leihau tlodi a diweithdra drwy greu cymunedau gwydn, cydlynol a llewyrchus.