Mynd I’r Afael a Thlodi a Hyrwyddo Cynhwysiant

Rydym yn defnyddio ymagweddau cydweithredol i leihau tlodi a diweithdra drwy greu cymunedau gwydn, cydlynol a llewyrchus.