6 Rheswm pam y gallai gweneud cais am wobrau fod yn dda I’ch menter gymdeithasol

Gweler y dudalen hon yn: English

Arian gwobr

Gadewch i ni siarad am y peth amlwg i ddechrau. Mae llawer o wobrau busnes yn rhoi gwobr ariannol. Bydd y rhain yn amrywio o sector i sector, ond beth bynnag yw’r swm, mae ychydig o arian parod yn sicr o fod yn ddefnyddiol.

Cyhoeddusrwydd

Mae safleoedd newyddion lleol yn dwli ar sôn am straeon o lwyddiant lleol, ac yn dibynnu ar faint y digwyddiad, efallai y bydd sôn amdanoch chi yn y newyddion cenedlaethol hefyd. Mae siarad â’r wasg am gael eich enwebu am wobr neu ennill yn ffordd wych o gael sylw i’ch busnes.

Hwb i’ch enw da

Mae gwobr yn profi eich hygrededd fel cwmni, yn ysbrydoli ymddiriedaeth gan eich cwsmeriaid, ac yn eich rhoi ar y blaen o ran eich cystadleuwyr. Dychmygwch allu galw eich hun ‘(nodwch enw’r cwmni yma) sydd wedi ennill gwobrau’. Onid yw’n deimlad da?

Cwsneriaid Newydd

Gyda hwb i’ch enw da a mwy o broffil cyhoeddus, gallai ennill gwobr ddenu cwsmeriaid newydd i’ch busnes. Gallai’r hygrededd ychwanegol hefyd eich helpu i gael gafael ar gontractau busnes yn y dyfodol!

Hwb I foral

Dydy rhedeg menter gymdeithasol lwyddiannus ddim yn hawdd. Mae’n cymryd llawer o waith caled gan dîm ymroddedig o bobl. Mae gallu arddangos tlws a chael cydnabyddiaeth gyhoeddus am eu hymdrechion yn ffordd wych o roi hwb i forâl eich tîm.

Twn yn y sector

Mae mentrau cymdeithasol yn ffordd wych o wneud busnes. Rydych chi eisoes yn gwybod hynny, ond mae’r cyhoedd ar ei hôl hi ychydig. Bydd seremoni wobrwyo proffil uchel yn taflu goleuni ar y sector ac yn helpu i argyhoeddi pobl mai menter gymdeithasol yw’r ffordd ymlaen a dylen nhw eu cefnogi lle bynnag y bo modd.

Wedi’i ysbrydoli? Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 ar agor tan 2 Gorffennaf. Darganfyddwch fwy a gwnewch gais.