Diffyg dealltwriaeth o ofal cymdeithasol y mae defnyddwyr a chymunedau yn berchen arno, yn ôl ymchwil newydd

Yn ôl adroddiad newydd, mae'r awydd cynyddol am ddulliau o ddarparu gofal cymdeithasol a arweinir gan ddefnyddwyr a chymunedau yn cael ei rwystro gan ddiffyg dealltwriaeth o sut i'w rhoi ar waith yn llwyddiannus.