Cydweithio Creadigol

Mae pobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain, academyddion, llywodraeth leol a chyrff o’r diwydiant creadigol o Fôn i Fynwy wedi’u gwahodd i sesiwn undydd gyffrous yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, y mis hwn (Dydd Mercher 21 Mehefin).