Cyhoeddi Cefnogaeth Gwerth £2miliwn ar Gyfer Cymunedau Digidol Cymru

Cadarnhaodd Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, heddiw y bydd rhaglen Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru yn parhau am ddwy flynedd arall gyda chefnogaeth gwerth £2miliwn. (Dydd Iau, 15 Rhagfyr).