Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2017

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni mewn seremoni neithiwr, a gynhaliwyd ym Mhafiliwn Llangollen yn Sir Ddinbych.