GWOBRAU BUSNES CYMDEITHASOL CYMRU 2017 – CYHOEDDI’R ROWND DERFYNOL

Mae’r mentrau cymdeithasol sy’n cystadlu am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni wedi’u cyhoeddi.

23 Aug, 17

Mae’r noson wobrwyo, a gynhelir fis Hydref ym Mhafiliwn enwog Llangollen yn Sir Ddinbych, yn cydnabod rhagoriaeth yn y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Daw’r cystadleuwyr o fusnesau cymdeithasol amrywiol ond maent i gyd yn dangos agwedd ddeinamig, entrepreneuraidd ac uchelgeisiol ac yn gyrru’r sector yn ei flaen.

Eleni mae tri phrif gategori – Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn, a noddir gan Natwest, Y Fenter i’w Gwylio Cymru, a noddir gan BIC Innovation, ac am y tro cyntaf yn 2017, Busnes y Flwyddyn y mae Gweithwyr yn Berchen Arno, a noddir gan ARUP.

Meddai Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Bob blwyddyn mae fel petai’n mynd yn anoddach dewis rhestr fer ar gyfer y gwobrau hyn ac mae ansawdd y ceisiadau yn brawf o’r holl waith da y mae’r busnesau hyn yn ei wneud. Rydym yn gwybod fod y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru yn tyfu, ac yn ôl ein hymarfer mapio diweddar mae’r sector bellach yn cyflogi oddeutu 40,800 o bobl ac amcangyfrif ei fod yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru. Mae’r busnesau hyn yn darparu gwasanaethau hollbwysig ac yn creu swyddi a chyfleoedd economaidd ledled Cymru. Wrth bori drwy’r ceisiadau, mae’n amlwg bod busnesau gwirioneddol ysbrydoledig sydd â photensial twf go iawn. Dymunwn y gorau i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn y noson wobrwyo.”

Cafodd Mentrau Cymdeithasol y cyfle hefyd i gystadlu mewn pum categori arall sy’n cael eu rhannu yn ôl y mathau o fusnes. Mae’r wobr Technoleg er Budd yn gategori newydd ar gyfer 2017 ac yn cydnabod busnesau cymdeithasol sy’n defnyddio technoleg i wella bywydau pobl yng Nghymru. Y busnesau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori hwn yw: Promo Cymru a Book of You CIC.

*Rhestr lawn o gategorïau a’r cystadleuwyr ar y rhestr fer:

Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn a noddir gan Natwest

Y Fenter i’w Gwylio Cymru a noddir gan BIC Innovation

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a noddir gan Acuity Legal

Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth a noddir gan Legal & General

Amgylcheddol

Menter Gymdeithasol yn Ymwneud â Defnyddwyr a noddir gan Cowshed PR

Technoleg er Budd

Busnes y Flwyddyn y mae Gweithwyr yn Berchen Arno a noddir gan ARUP

Mae enillwyr pob categori sector yn cael eu cynnwys yn awtomatig (os nad ydynt wedi’u cynnwys eisoes) yn y Categorïau Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn neu Y Fenter i’w Gwylio Cymru, yn dibynnu ers pryd maent wedi bod yn masnachu.

Yn rhan o’r prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, mae’r Gwobrau’n cael eu cyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Eleni, mae’r Gwobrau wedi’u noddi gan Acuity Legal, Arup, BIC Innovation, Cowshed PR, The Co-operative Group, Legal & General, Natwest a’r Gronfa Twf Busnes Cymdeithasol.

Bydd y Gwobrau’n cael eu cyflwyno ddydd Mercher 4 Hydref mewn seremoni fin nos a gynhelir ym Mhafiliwn Llangollen yn Sir Ddinbych. Gan adeiladu ar lwyddiant gwobrau’r llynedd, Mentrau Cymdeithasol CAIS o’r Gogledd yn arlwyo yn nigwyddiad eleni. Darperir adloniant gan fand pres 32 aelod fydd Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Mae tocynnau ar gyfer y seremoni a’r gynhadledd ddilynol am ddim a gellir eu harchebu yn https://wales.coop/social-business-wales-conference-2017/