Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018 – Cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Mae'r mentrau cymdeithasol sy'n cystadlu am y safleoedd gorau yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni wedi'u cyhoeddi.

15 Aug, 18

Mae’r mentrau cymdeithasol sy’n cystadlu am y safleoedd gorau yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni wedi’u cyhoeddi.

Mae’r noson wobrwyo, a gynhelir ddydd Mercher 27 Medi yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, yn cydnabod rhagoriaeth yn y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Daw ymgeiswyr o amrywiaeth o fusnesau cymdeithasol ond dangosir agwedd ddynamig, entrepreneuraidd ac uchelgeisiol gan bob un ohonynt sy’n sbarduno’r sector yn ei flaen.

Eleni mae dau prif gategori – Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru a Seren y Dyfodol Cymru, sy’n chwilio am fentrau cymdeithasol newydd ac arloesol ag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gref ar gyfer y dyfodol. Cafodd mentrau cymdeithasol hefyd gyfle i gystadlu mewn pum categori sector, ag enillwyr o bob categori yn cael eu cynnwys yn awtomatig (os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny) yng ngwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn.

Caiff y noson Wobrwyo sy’n rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, ac a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Prif noddwr y noson Wobrwyo eleni yw Natwest, â nawdd ychwanegol gan Legal & General, Acuity Legal, Arup, BIC Innovation, Cowshed PR ac ISG Plc.

Noddir y seremoni Wobrwyo gan y Co-op a chaiff ei chyflwyno gan y tenor Cymreig Wynne Evans, ag adloniant gyda’r nos yn cael ei ddarparu gan fenter gymdeithasol a leolir yng Nghymru, Gymfinity.

Gellir archebu tocynnau ar gyfer y seremoni a’r gynhadledd y diwrnod canlynol yma: https://cymru.coop/gwobrau-a-chynhadledd-busnes-cymdeithasol-cymru-2018/

Rhestr lawn o’r categorïau a’r sawl sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol:

Bob blwyddyn mae fel petai’n mynd yn anoddach dewis rhestr fer ar gyfer y gwobrau hyn ac mae ansawdd y ceisiadau yn brawf o’r holl waith da y mae’r busnesau hyn yn ei wneud. Wrth bori drwy’r ceisiadau, mae’n amlwg bod busnesau gwirioneddol ysbrydoledig sydd â photensial twf go iawn. Dymunwn y gorau i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn y noson wobrwyo.

Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru