Mae’r strategaeth genedlaethol newydd yn gam i’r cyfeiriad cywir

Meddai Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru

20 Sep, 17

“Mae’r strategaeth genedlaethol newydd yn gam i’r cyfeiriad cywir o ran adeiladu economi mwy cynhwysol. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mwy o ffocws ar ehangu cyfleoedd, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhanbarthol a hyrwyddo gwaith teg. Gallai’r cynnig ynghylch contract economaidd newydd rhwng busnesau a’r llywodraeth gynnwys disgwyliad bod busnesau yn gwneud mwy i greu cymdeithas decach yn gyfnewid am gymorth y Llywodraeth. Byddwn yn disgwyl i’r busnesau cymdeithasol rydym ni’n gweithio gyda nhw groesawu’r cynnig hwn. Yn eu hanfod, mae mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn ystyried effaith gymdeithasol ac amgylcheddol eu gwaith ochr yn ochr â’r elw. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru eisoes wedi gosod twf economaidd cynhwysol wrth wraidd ein strategaeth newydd. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i’w gwireddu”.