Yr Etholiad Cyffredinol yn Gyfle i Gyflwyno’r Achos dros Economi Gynhwysol

Mae’r cyhoeddiad gan y Prif Weinidog, y bydd Etholiad Cyffredinol yn cynnig y cyfle i gyflwyno achos ar gyfer economi sydd yn fwy cynhwysol.

19 Apr, 17

Yn sgil y cyhoeddiad, dywedodd Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, Derek Walker:

“Bydd yr Etholiad Cyffredinol yn gyfle i gyflwyno’r achos ar gyfer economi sy’n fwy cynhwysol. Byddwn yn atgoffa gwleidyddion pob plaid am rôl hanfodol busnesau cymdeithasol mewn hybu economi leol.

“Nid yw ymagweddau traddodiadol tuag at ddatblygiad economaidd yn gweithio ar gyfer Cymru gyfan ac mae twf economaidd wedi mynd yn anghytbwys. Dylid canolbwyntio ar greu’r amodau er mwyn i economïau cryf, lleol, yng nghanol y gymuned allu ffynnu. Credwn y dylai’r sector menter gymdeithasol a chydweithredol fod yn ganolbwynt i’r economïau hyn.

“Bydd Brexit, heb amheuaeth yn rhan fawr o drafodaethau’r etholiad ac mae hwn hefyd yn bwnc hanfodol ar gyfer busnesau cymdeithasol yng Nghymru. Yn sgil yr agenda ddeddfwriaethol fawr fydd yn deillio o adael yr UE, byddwn yn ceisio hyrwyddo’r economi gymdeithasol er mwyn sicrhau nad yw’n cael ei hesgeuluso. Mae angen ystyried effaith Brexit ar fusnesau cymdeithasol hefyd.

“Mae busnesau, cymunedau ac unigolion ledled Cymru wedi elwa’n fawr o gyllid o’r Undeb Ewropeaidd. Cafodd mentrau cymdeithasol a chydweithredol gymorth i dyfu a chreu swyddi newydd o ganlyniad i gyngor ar fusnes, grantiau a benthyciadau a gyllidwyd gan yr UE. Rydym eisiau sicrwydd y caiff y math o weithrediadau y mae cyllid Ewropeaidd wedi eu cefnogi dros y blynyddoedd yn cael eu cyllido gan lywodraeth nesaf y DU.”