Ein heffaith

Ers ein sefydlu ym 1982, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn ganolog i economi gymdeithasol fywiog Cymru, gan ddod â chyllidwyr a phartneriaid ynghyd i wneud ein cymunedau’n fwy hyderus, mwy cydweithredol, mwy galluog a mwy uchelgeisiol.

Gweler y dudalen hon yn: English