Pwy ydyn ni

Darllenwch am ein gwerthoedd, ein hanes a beth sy’n ein gyrru ymlaen i ddyfodol gwell.

See this page in: English

 • llun o grŵp o ddwylo

  Gwerthoedd

  Credwn fod y ffordd y gwnawn ni bethau yr un mor bwysig â’r hyn a wnawn ni. Caiff ein gwerthoedd eu hysbrydoli gan yr egwyddorion rhyngwladol a chydweithredol...

 • llun o rasio cychod y Ddraig

  Ein pobl

  Mae'r Ganolfan yn cyflogi dros 80 o bobl ledled Cymru, gyda bwrdd rheoli o 11. Darllenwch am y tîm pwrpasol y tu ôl i waith y Ganolfan.

 • Llun o fanc mochyn ger person sy'n defnyddio laptop

  Ein cyllidwyr

  Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yw ariannu yn bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, gyda chyllid ychwanegol gan Big Lottery Fund a'r Nationwide Foundation.

 • llun o gefn gwlad Cymru

  Ble rydym yn gweithredu

  Gallwn gefnogi pobl ledled Cymru; mae gennym bedwar swydd ar draws y wlad ac mae ein staff yn hapus i deithio i gwrdd â chi.