Pwy ydyn ni

Darllenwch am ein gwerthoedd, ein hanes a beth sy’n ein gyrru ymlaen i ddyfodol gwell.

See this page in: English

 • Miners gathered at Tower Colliery

  Ein Hanes

  Mae gennym hanes hir o gefnogi cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dyma grynodeb o'r digwyddiadau allweddol yn ein hanes...

 • llun o grŵp o ddwylo

  Gwerthoedd

  Credwn fod y ffordd y gwnawn ni bethau yr un mor bwysig â’r hyn a wnawn ni. Caiff ein gwerthoedd eu hysbrydoli gan yr egwyddorion rhyngwladol a chydweithredol...

 • llun o rasio cychod y Ddraig

  Ein pobl

  Mae'r Ganolfan yn cyflogi dros 90 o bobl ledled Cymru, gyda bwrdd rheoli o 11. Darllenwch am y tîm pwrpasol y tu ôl i waith y Ganolfan.

 • Llun o fanc mochyn ger person sy'n defnyddio laptop

  Ein cyllidwyr

  Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yw ariannu yn bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, gyda chyllid ychwanegol gan Big Lottery Fund a'r Nationwide Foundation.

 • llun o gefn gwlad Cymru

  Ble rydym yn gweithredu

  Gallwn gefnogi pobl ledled Cymru; mae gennym bedwar swydd ar draws y wlad ac mae ein staff yn hapus i deithio i gwrdd â chi.

 • Beth yw busnes cydweithredol?

  This guide explains the basic principles of co-operative business, including its advantages, types of co-operatives and a history of co-ops in Wales.