Cydweithredu i Ofalu

Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau lles a gofal personol i ddweud eu dweud yn fwy ynglŷn â sut y maent yn cael eu cynnal a beth maent yn ei gynnig. Maent yn dymuno i ragor o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol gyflwyno’r gwasanaethau hyn.

Mae ein tîm Cydweithredu i Ofalu yn darparu cefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau lles mewn ffordd mwy cydymffurfiol, cydweithredol a chynhwysol. Rydym yn credu bod gwasanaethau yn well pan fod y bobl sydd angen cymorth a’r bobl sydd yn rhoi cymorth yn gweithio’n agos â’i gilydd.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’r Swyddog Datblygu Paula Lunnon yn arwain ein prosiect Cysylltu Gofalwyr. Ein nod yw cynorthwyo pobl sy’n gofalu am neu’n gofalu am deulu a ffrindiau, i feddwl am eu lles eu hunain ac i ymuno gyda’i gilydd mewn grwpiau bach sy’n cefnogi ei gilydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Paula yn paula.lunnon@wales.coop

Mae ein Swyddog Datblygu Kate McCormack yn gweithio gyda Chyngor Abertawe a CVS Abertawe (Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol) yn darparu Cymunedau Gyda’n Gilydd. Ein nod yw newid sut mae gofal a chefnogaeth yn cael ei ddylunio mewn dwy ardal o’r sir, yn Clydach ac ar draws y Gŵyr. Trwy gydweithredu, mae pobl sydd angen gofal yn cael eu rheoli a’u cysylltu’n uniongyrchol â sefydliadau lleol sy’n gallu darparu gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Kate ar 07776 956038 neu e-bostiwch kate.mccormack@wales.coop

Pecyn cymorth ar-lein Gofal i Gydweithredu

Mae'r pecyn cymorth ar-lein rhyngweithiol hwn wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaethau gofal cydweithredol a lles.

Rhowch gynnig arni nawr

 

Cynnwys cysylltiedig

Darllenwch ein newyddion, blogiau ac astudiaethau achos ar gydweithrediad mewn gofal cymdeithasol