Pam y daeth Aardman yn greadigol â’i strwythur busnes wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae cyd-sylfaenydd Aardman, David Sproxton, yn trafod pam y gwnaeth y stiwdio a enillodd Wobr yr Academi® benderfynu pontio i Berchnogaeth y Gweithwyr

Gweler y dudalen hon yn: English

Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cwmnïau heddiw yw’r angen i ymgysylltu â staff, a’u cymell a’u gwobrwyo, wrth ysgogi perfformiad busnes ar yr un pryd. I lawer o sefydliadau, mae’r model perchnogaeth y gweithwyr yn opsiwn sy’n fwyfwy deniadol.

Ar ôl treulio dros 40 mlynedd yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd â straeon a chymeriadau creadigol iawn, roedd hi’n amser i sylfaenwyr Aardman droi eu creadigrwydd at eu iard gefn eu hunain. Roeddent yn gwybod eu bod am sicrhau parhad i’w busnes arobryn ac yn y pen draw gwnaed y penderfyniad i drosglwyddo cyfranddaliadau i Ymddiriedolaeth Perchnogaeth y Gweithwyr.

Wrth siarad am y broses bontio hon, a ddigwyddodd ym mis Tachwedd y llynedd, dywedodd David Sproxton: ‘Fe wnaed y penderfyniad hwn i baratoi ar gyfer ein dyfodol. Yr ymagwedd hon, sef creu ymddiriedolaeth y gweithwyr, yw’r ateb gorau i ni ei ganfod ar gyfer cadw Aardman yn gwneud yr hyn mae’n ei wneud orau, gan gadw’r timau yn eu lle a darparu parhad i’n diwylliant creadigol iawn. Ac wrth gwrs, bydd y rhai hynny sy’n creu gwerth yn y cwmni yn parhau i elwa’n uniongyrchol o’r gwerth maen nhw’n ei greu.’

‘Mae’r ystadegau’n dangos bod cwmnïau a berchenogir gan y gweithwyr yn llawer mwy llwyddiannus na chwmnïau a berchenogir mewn modd confensiynol. Felly, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y posibilrwydd o weld Aardman yn symud ymhell i’r dyfodol o dan y trefniant hwn, a gallwn ni fod yn sicr bod y pedwar degawd hynny sydd wedi llithro heibio wedi paratoi’r ffordd am lawer mwy o flynyddoedd o greadigedd gwych,’

Fel brand creadigol Prydeinig eiconig, croesawyd y broses bontio gan Gymdeithas Perchnogaeth y Gweithwyr y DU, a gefnogodd David Sproxton, Peter Lord a’r tîm drwy gydol y broses. Y nod oedd sicrhau bod ethos a gwerthoedd creadigol y cwmni yn cael eu sicrhau ar gyfer y tymor hir ac y gallai’r rhai hynny a gefnogodd ei lwyddiant creadigol rannu’r gwerth.

Wedi’i leoli ym Mryste, mae Aardman wedi tyfu i fod yn stiwdio adloniant byd-eang arobryn sy’n cwmpasu ffilm, cyfresi teledu, gemau fideo, atyniadau, hysbysebu masnachol, cynnwys a hawliau rhyngweithiol a datblygu brandiau. Mae’r stiwdio wedi ennill pedair Gwobr Academi® ac un deg pedwar BAFTA ar draws ei allbwn ffilmiau byr a phrif ffilmiau sy’n dyddio’n ôl i 1989 gyda Creature Comforts. Fe wnaeth Aardman gaffael rhan fwyafrifol yn y cwmni a leolir yn Efrog Newydd Nathan Love yn 2015 sy’n canolbwyntio ar waith animeiddio ar gyfer y diwydiant hysbysebu.

Yn ddiweddarach eleni, bydd yn rhyddhau ei brif ffilm ddiweddaraf sef Shaun the Sheep Movie: Farmageddon.

Dysgwch fwy am berchnogaeth gweithwyr

Mae perchenogaeth gweithwyr yn ateb olyniaeth ar gyfer yr 21ain ganrif