Ein Pecyn Cymorth Digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi datblygu digidol ar waith yn eich sefydliad.

Gweler y dudalen hon yn: English

Edrychwch ar benodau ein Pecyn Digidol isod, rydym hefyd wedi cynnwys rhai fideos a phodlediadau felly gallwch wrando ar rai siaradwyr gwych hefyd!

Ein gwaith ym maes cynhwysiant digidol

Penodau’r Pecyn Cymorth Digidol