Lansio podlediad i dynnu sylw at ddulliau amgen o ddarparu gofal cymdeithasol

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio cyfres newydd o bodlediadau a fydd yn annog comisiynwyr gofal i feddwl am ffyrdd o ddarparu gwasanaethau gofal sy’n hyrwyddo llesiant dinasyddion a chymunedau.

See this page in: English

Bydd podlediad Care to Co-operate yn rhoi sylw i waith Canolfan Cydweithredol Cymru a chwmni cydweithredol Cartrefi Cymru dros y misoedd nesaf er mwyn archwilio’r pethau da sydd eisoes yn digwydd yn y sector gofal ac i ymchwilio i ffyrdd o gynyddu effaith gwasanaethau gofal dan arweiniad dinasyddion, yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Bydd dwy elfen i’r gwaith. Yn Sir y Fflint a Sir Benfro, mae cynlluniau peilot wedi cael eu sefydlu i ddatblygu gwasanaethau gofal dan arweiniad y gymuned leol sydd ag ethos cydweithredol. Yn y cyfamser, cynhelir sgyrsiau â chomisiynwyr gofal er mwyn archwilio a fyddai modd newid dulliau caffael cyfredol er mwyn annog mwy o sefydliadau sy’n seiliedig ar werthoedd i ddarparu gofal.

Dywedodd Donna Coyle, rheolwr prosiect Care to Co-operate Canolfan Cydweithredol Cymru, ac un o gyfranwyr y podlediad:

“Yn aml gyda gwaith o’r math hwn, mae llawer o weithgareddau yn digwydd nad oes unrhyw un yn clywed amdanynt nes eu bod wedi gorffen a’r adroddiad terfynol wedi cael ei gynhyrchu. Fe wnaethon ni benderfynu cynhyrchu’r podlediad fel y gallai pobl ddilyn ein cynnydd wrth i ni ddysgu pethau gan y cynlluniau peilot, goresgyn heriau, darganfod buddion annisgwyl a chyfleoedd newydd.”

Dywedodd Adrian Roper, Prif Swyddog Gweithredol Cartrefi Cymru ac un arall o gyfranwyr y podlediad:

“Mae’r podlediad yn gyfle i archwilio sut y gallwn ni wneud pethau yn wahanol o ran y system ofal yng Nghymru. Mae llawer o bethau da yn digwydd, ond yn aml maen nhw’n anweledig. Byddwn yn cael llawer o sgyrsiau yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf a fydd yn datgelu’r gwaith da hwn. Trwy’r podlediad, rydym ni am dynnu sylw a thrafod beth sy’n gweithio, a beth sydd ddim, er mwyn gwella cynaliadwyedd tymor hir gwasanaethau gofal a lles.”

Ariennir y podlediad gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi cael ei gynhyrchu gyda chymorth Newyddion Busnes Cymru.

Cewch glywed y podlediad

Mae'r podlediad Gydweithredu i Ofalu bellach ar gael yma ac ar iTunes.

Gwrandewch nawr