Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Newydd

Os ydych yn ystyried sefydlu busnes sy'n rhoi ei elw at achos da, gall ein cynghorwyr arbenigol eich helpu i ddechrau arni.

See this page in: English

Amdanom ni

Rydym yn dîm o gynghorwyr busnes arbenigol sy’n canolbwyntio ar sefydlu mentrau cymdeithasol newydd. Rydym yn rhan o raglen Busnes Cymdeithasol Cymru sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, a’i darparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Rydym wedi bod yn cynghori mentrau cymdeithasol er 1982, ac yn yr amser hwnnw wedi helpu i sefydlu cannoedd o fusnesau newydd.

Mae ein cymorth wedi’i ariannu’n llawn, sy’n golygu eich bod yn cael arweiniad am ddim bob cam o’r ffordd.

Dechrau busnes cymdeithasol

Os ydych yn ystyried sefydlu busnes sy’n rhoi ei elw at achos da, gall ein cynghorwyr arbenigol eich helpu i ddechrau arni.

Er mwyn i’ch busnes newydd ffynnu, mae angen i chi adeiladu sylfeini cryf. Gall ein tîm gynnig cymorth busnes un i un i’ch helpu i gael popeth yn ei le. Cysylltwch â ni.

workers gathered in a factory and smiling

Sut y gallwn eich helpu?

Gall dechrau busnes fod yn heriol, ond gallwn eich tywys o ran sut i sicrhau'r dechrau gorau i'ch busnes cymdeithasol

 • Gweledigaeth a strwythur

  Gallwn weithio gyda'ch grŵp i sicrhau bod yna weledigaeth a rennir ar gyfer y busnes, a'ch helpu i ddewis y strwythur cyfreithiol iawn ar gyfer eich busnes newydd

 • Hyfforddi cyfarwyddwyr a strategaeth fuddsoddi

  Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth fuddsoddi, eich cynghori ar grantiau, benthyciadau, cyllid torfol a chyfranddaliadau cymunedol, a darparu hyfforddiant i'ch cyfarwyddwyr fel bod ganddynt hyder yn eu rolau a'u cyfrifoldebau

 • Corffori a pholisïau

  Gallwn helpu i ysgrifennu eich dogfen lywodraethu ac i gorffori eich busnes. Gallwn hefyd eich helpu i greu polisïau i sicrhau bod eich sefydliad yn cael ei redeg yn dda

 • Llywodraethu ac ymgysylltu â'r bwrdd

  Gallwn eich helpu i sefydlu system lywodraethu ac i ymgysylltu â darpar aelodau o'r bwrdd

 • Cydymffurfedd a risg

  Gallwn eich cefnogi i nodi unrhyw faterion o ran cydymffurfedd neu risgiau a allai fod gan y busnes a sut y gellid eu rheoli

 • Agor cyfrif banc

  Gallwn eich helpu i agor cyfrif banc ar gyfer eich menter newydd

A ydych yn barod i ddechrau busnes cymdeithasol?

I gael gwybod sut y gallwch ddechrau menter gymdeithasol, cysylltwch â'n tîm.

Cysylltu â ni

Adnoddau eraill

Dyma ychydig o adnoddau i'ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth gymdeithasol ac i ddechrau eich busnes