O Gynhwysiant i Gydnerthedd: Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi amlinellu pum cam y mae’n credu eu bod yn hanfodol er mwyn i Gymru ddangos esiampl ym maes cynhwysiant digidol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Grŵp ambarél o sefydliadau yw Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru sydd wedi ymrwymo i weithredu ar y cyd i newid yr agenda cynhwysiant digidol yn sylweddol yng Nghymru. Yn rhan o raglen Cymunedau Digidol Cymru, rhwydwaith agored ac anffurfiol o unigolion a sefydliadau ydyw sydd ag ymrwymiad cadarn i gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb.

Mae ei Agenda gynhwysiant, sef ‘O Gynhwysiant i Gydnerthedd’, yn amlinellu sut gall Cymru wneud cynnydd ar y mater brys a dybryd hwn. Mae’n amlygu pum maes blaenoriaeth yn y genhadaeth i sicrhau bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau cael mynediad at y rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa ohonynt, yn gallu gwneud hynny.

O Gynhwysiant i Gydnerthedd: Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi amlinellu pum cam y mae’n credu eu bod yn hanfodol er mwyn i Gymru ddangos esiampl ym maes cynhwysiant digidol.

Lawrlwytho yr addrodiad