COVID-19: Gweminar ar gyfer busnesau cymdeithasol

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnal amrywiaeth o weminarau mewn ymateb i'r problemau cyffredin sy'n codi ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ystod argyfwng COVID-19.

See this page in: English

Gweminarau Dechrau Rhywbeth Da

Trowch eich syniadau ar gyfer Cymru gwell yn realiti busnes cymdeithasol

Archebwch eich tocynnau am ddim nawr - mae llefydd yn brin!

 

Gweminarau blaenorol

Bydd yn cynnwys mentrau cymdeithasol ysbrydoledig o Gymru sydd wedi llwyddo gyda’u trawsnewidiadau digidol a byddant yn trafod proses, heriau a manteision e-fasnachu.

Cewch gyfle i glywed gan dri arweinydd busnesau cymdeithasol ysbrydoledig am y ffordd maent wedi addasu i weithredu ar-lein.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Mae Shakira Joyner o gwmni HCHR yn ymuno â Busnes Cymdeithasol Cymru i drafod y diweddariadau i’r Cynllun Cadw Swyddi.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Buddsoddi Cymdeithasol Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru yn trafod Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru – darparu cymorth llif arian i helpu elusennau a sefydliadau gwirfoddol trwy argyfwng Covid-19.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Cyflenwyd ar 15 Ebrill, mae’r weminar hon yn trafod y canlynol:

  •  Yr amrywiaeth o wahanol opsiynau cyllido sydd ar gael
    i fusnesau yr effeithiwyd arnynt
  • Y prosesau a’r meini prawf sy’n ofynnol i fanteisio ar Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 Llywodraeth Cymru
  • Y camau nesaf… awgrymiadau defnyddiol i sicrhau cymorth ariannol

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Gweminar Cymorth Holi ac Ateb Cyrchu Cronfa Cadernid Economaidd

Mae’r weminar hon, a gyflwynwyd ar 2 Ebrill 2020, ar gyfer busnesau cymdeithasol sy’n poeni am gadw staff yn ystod pandemig COVID-19.

Mae llawer o fusnesau cymdeithasol yn ystyried sut i gadw gweithwyr ar y gyflogres er na allant weithredu neu nad oes ganddynt waith i’r bobl ei wneud o ganlyniad i Coronafeirws. Mae ein gweminar, a gyflwynwyd gan Shakira Jayner, syn arbenigwr adnoddau dynol, yn trafod egwyddorion staff sy’n cael absenoldeb seibiant a sut y bydd y cynllun cadw swyddi yn gweithio.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwylio eto

Cwestiynau ac atebion ar gyfnodau ffyrlo

Templed llythyr furlough

Cyflwynwyd y weminar hon gan Busnes Cymdeithasol Cymru ddydd Iau, 26 Mawrth 2020 i drafod y cymorth ariannol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru gan y Llywodraeth er mwyn helpu i liniaru effeithiau Coronafeirws.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwylio eto

Mae’r weminar hon, a gyflwynwyd ar 2 Ebrill 2020, ar gyfer busnesau cymdeithasol sy’n poeni am gadw staff yn ystod pandemig COVID-19.

Mae llawer o fusnesau cymdeithasol yn ystyried sut i gadw gweithwyr ar y gyflogres er na allant weithredu neu nad oes ganddynt waith i’r bobl ei wneud o ganlyniad i Coronafeirws. Mae ein gweminar, a gyflwynwyd gan Shakira Jayner, syn arbenigwr adnoddau dynol, yn trafod egwyddorion staff sy’n cael absenoldeb seibiant a sut y bydd y cynllun cadw swyddi yn gweithio.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwylio eto

Cwestiynau ac atebion ar gyfnodau ffyrlo

Templed llythyr furlough

Os ydych yn poeni am eich busnes cymdeithasol, ffoniwch ein tîm ar

0300 111 5050

Mwy o adnoddau COVID-19

Mae gan Busnes Cymdeithasol Cymru amrywiaeth o adnoddau eraill i'ch helpu yn ystod pandemig Covid-19