Ein dogfennau corfforaethol

Mae popeth a wnawn yn seiliedig ar ein hymrwymiad i’r gwerthoedd cydweithdol a amlinellir yn ein dogfennau llywodraethu.

Gweler y dudalen hon yn: English

Darganfyddwch fwy am ein gweithrediadau, ein gweithgareddau a’u heffaith.

1. Strategaeth Gorfforaethol 2020-2022

lawrlwytho nawr (10.0MB pdf)

Darllenwch am ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n hamcanion corfforaethol.

2. Adroddiad Effaith 2020/21

Lawrlwytho nawr (1.1MB pdf)

Dysgwch am ein gwaith a’i effaith yn 2020/21

3. Adroddiad blynyddol a datganiad ariannol 2020/21

lawrlwytho nawr (1.2MB pdf)

Cyfle i fwrw golwg dros ein hadroddiad blynyddol ffurfiol a’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf. Yn Saesneg yn unig.

4. Board Code of Conduct - Saesneg yn unig

Lawrlwytho nawr (165.3KB pdf)

Directors are expected to behave in accordance with the Centre’s values and objectives and the following 7 Nolan principles.

5. Matters reserved for Board - Saesneg yn unig

Lawrlwytho nawr (149.8KB pdf)

This policy refers to matters reserved solely for the Board

6. Rules - Saesneg yn unig

Lawrlwytho nawr (348.6KB pdf)

Rules of the Wales Co-operative Development and Trading Centre

7. Polisi Chwythu’r Chwiban

Lawrlwytho nawr (170.0KB pdf)

Bwriad y ddogfen hon yw galluogi’r rhai sy’n dod yn ymwybodol o gamwedd yn y Ganolfan, i riportio eu pryderon cyn gynted â phosibl er mwyn gallu ymchwilio’n drylwyr iddynt.

8. Adroddiad ar yr amgylchedd 2020

Lawrlwytho nawr (353.1KB pdf)

Rydym yn bwriadu ei ddefnyddio i fonitro ein perfformiad, er mwyn i ni werthuso effaith ein mentrau a sicrhau ein bod yn ymdrechu’n gyson i wella’n barhaus.

Cynllun Iaith Gymraeg 2019

Lawrlwytho nawr (418.6KB pdf)

Mae’r Ganolfan wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei busnes yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Rydym yn cydnabod bod ymrwymiad i’r iaith Gymraeg yn cyd-fynd â’n hawydd i fod yn deg ac yn adlewyrchu’r pwys a roddwn ar amrywiaeth.

Cynnwys cysylltiedig

  • Dod yn aelod

    Ar ôl ymaelodi, byddwch yn cael mynediad at fuddion arbennig a’n helpu ni i ddatblygu’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.