Gwerthoedd

Credwn fod y ffordd y gwnawn ni bethau yr un mor bwysig â’r hyn a wnawn ni. Caiff ein gwerthoedd eu hysbrydoli gan yr egwyddorion rhyngwladol a chydweithredol ond maent wedi eu cyflwyno yn ein geiriau ein hunain.

Gweler y dudalen hon yn: English

 • Rydym yn cydweithio – gyda’n timau gwaith uniongyrchol, ar draws y busnes ehangach a chyda rhanddeiliaid eraill
 • Rydym yn rhannu offer, adnoddau, sgiliau, gwybodaeth a syniadau
 • Rydym yn adeiladu ymddiriedaeth a pherthnasoedd sydd o les ac sy’n para.
 • Rydym yn gweithio gyda’r sector ac ar ei gyfer
 • Rydym yn barod i helpu ein cleientiaid a’n cydweithwyr
 • Rydym yn credu mewn sgiliau pobl eraill
 • Rydym yn adnabod ac yn gwerthfawrogi eraill
 • Rydym yn gofalu am ein lles ein gilydd
 • Rydym yn ystyriol o effaith ein gweithredoedd ar eraill
 • Rydym yn dangos tosturi
 • Rydym yn ymddwyn yn deg ac yn dryloyw
 • Rydym yn anelu at degwch mewn busnesau a chymunedau
 • Rydym yn trin eraill gyda pharch
 • Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol
 • Rydym yn ymddwyn yn foesol
 • Rydym yn gwneud y peth iawn
 • Rydym yn cynnal gwerthoedd
 • Rydym yn broffesiynol
 • Rydym yn atebol
 • Rydym yn gyfrifol am yr amgylchedd
 • Rydym yn canolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Rydym yn teithio’r filltir ychwanegol
 • Rydym yn gweithredu hyd safon uchel
 • Rydym yn angerddol am ein gwaith
 • Rydym yn dysgu oddi wrth ein camgymeriadau
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd
 • Rydym yn meithrin ysbrydoliaeth
 • Rydym yn adeiladu sgiliau a hyder
 • Rydym yn annog newid
 • Rydym yn arwain trwy esiampl
 • Rydym yn tyfu wrth i ni helpu eraill i dyfu