TechFest4SocialGood yn rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol 2021

Heddiw, cyhoeddodd Karen Lewis, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Allanol Canolfan Cydweithredol Cymru, y bydd Wythnos Arweinwyr Digidol 2021 yn cael ei chynnal yng Nghymru rhwng 14 ac 18 Mehefin 2021.

Gweler y dudalen hon yn: English

Cynhelir yr Wythnos Arweinwyr Digidol ledled y DU, gyda mwy na 500 o ddigwyddiadau, gan gynnwys gweminarau a chyfarfodydd bord gron, ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Un o uchafbwyntiau’r Wythnos Arweinwyr Digidol yng Nghymru fydd #TechFest4SocialGood, gŵyl rithwir i’r trydydd sector archwilio a darganfod potensial digidol i’w sefydliad. A hithau wedi’i chyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, bydd yr ŵyl yn canolbwyntio ar y cwestiwn, “Sut gall technoleg ddigidol wella bywydau a chymunedau i bobl yng Nghymru?”. Mae’r ŵyl ar gyfer mentrau cymdeithasol, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol sy’n awyddus i archwilio atebion, syniadau, arloesiadau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio’n fwy effeithlon a mwyhau eu heffaith.

Bydd y digwyddiad yn adeiladu ar lwyddiant y #TechFest4SocialGood cyntaf a gynhaliwyd yn 2020. Bydd arweinwyr digidol o’r sectorau cyhoeddus, preifat, y trydydd sector a’r sector busnesau cymdeithasol yno i rannu’u gwybodaeth a’u profiad o ddefnyddio technoleg er budd cymdeithasol.

Meddai Karen: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Digital Leaders UK i gynnal yr Wythnos Arweinwyr Digidol yng Nghymru, gan gynnwys #TechFest4SocialGood. Hefyd, rydym yn awyddus i annog sefydliadau Cymreig eraill i gynnal digwyddiadau rhithwir yn ystod yr wythnos.   

“Dros yr wythnos, bydd sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat, y trydydd sector a’r sector busnesau cymdeithasol yn edrych ar arfer gorau yn eu sector, yn cael cyfle i gwrdd â sefydliadau eraill all eu helpu i ddatblygu atebion digidol, ac yn adeiladu’u rhwydweithiau cymheiriaid ar yr un pryd.  Gwyliwch y gofod hwn dros y misoedd nesaf i gael rhagor o wybodaeth am y pethau anhygoel rydym yn eu cynllunio ar gyfer yr wythnos!”

I’r dyddiadur

Cynhelir yr Wythnos Arweinwyr Digidol a TechFest4SocialGood o ddydd Llun 14 i ddydd Gwener 18 Mehefin 2021

Cofrestrwch i gael diweddariadau ynghylch yr ŵyl

Llenwch y ffurflen i gael diweddariadau a chyhoeddiadau am yr Wythnos Arweinwyr Digidol yng Nghymru a #TechFest4SocialGood.

Mwy am dechnoleg er budd