Polisi iaith gymraeg

Mae’r Ganolfan yn sefydliad sy’n cael ei sbarduno gan ei werthoedd. Rydym yn cydnabod bod ymrwymiad i’r iaith Gymraeg yn cyd-fynd â’n hawydd i fod yn deg ac yn adlewyrchu’r pwys a roddwn ar amrywiaeth.