Polisi’r Gymraeg

Mae rhywfaint o gyllid y Ganolfan yn dod o ffynonellau cyhoeddus. Felly, mae dyletswydd arnom i gynnig darpariaeth ddwyieithog i’r cyhoedd, yn unol â’r arweiniad a ddosbarthir gan ein cyllidwyr.