Eich Arian, Eich Cartref adroddiad etifeddiaeth

Canfyddiadau a chamau nesaf o’r ‘Eich Arian, Eich Cartref’ prosiect.

See this page in: English

Lluniwyd y prosiect Eich Arian, Eich Cartref i ymateb i’r heriau sy’n wynebu tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat (SRhP). Yn y cyfnod ansicr hwn o ddiwygiadau lles a thlodi cynyddol, diben y prosiect oedd lliniaru’r heriau dyddiol sy’n wynebu llawer o denantiaid SRhP nad oes ganddynt allu ariannol a mynediad at wasanaethau cymorth. Fe’i cyflwynwyd o fis Ionawr 2015 tan fis Chwefror 2017, a gweithiodd Eich Arian, Eich Cartref yn uniongyrchol gyda 475 o denantiaid a rhoddodd ddealltwriaeth fanwl i ni o’r problemau sy’n eu hwynebu.

Eich Arian, Eich Cartref adroddiad etifeddiaeth

Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhai o’r gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau a ddatblygwyd yn ystod cyfnod y prosiect. Mae hefyd yn gwneud argymhellion i geisio llywio a dylanwadu ar ddarpariaeth yn y dyfodol.

Lawrlwythwch yr adroddiad nawr

 

Ariannwyd yr adroddiad hwn gan Comic Relief.

Cynnwys cysylltiedig